ממצאי הדוח נגד גזענות נחשפו בכנס נגד גזענות בכנסת - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

ממצאי הדוח נגד גזענות נחשפו בכנס נגד גזענות בכנסת

שתף עם חבריך

הדוח התפרסם במסגרת קמפיין נגד גזענות מטעם המטה למאבק בגזענותושותפות-שראקה. הדוח כולל סקירה, בין השאר, של ידיעות שהתפרסמו מטעם המטה למאבקבגזענות ושותפןת-שראקה בכנס לציון יום המאבק הבינלאומי נגד גזענות בכנסת ג ,נחשפו ממצאי הדוח נגד גזענות: 35 הצעות חוק גזעניות ו/או אירועים הקשורים להצעות- עיקרן של הצעות החוק הגזעניות והמפלות הונחו על שולחן הכנסת במטרה אחתויחידה : להצר את מרחב המחיה והפעולה של האזרחים הערבים בישראל. בדומה, חלקן שלההצעות נועד להגביל ולהצר את מרחב המחיה והאפשרויות העומדות בפני מהגרי העבודהוהפליטים שהגיעו לארץ במספרים גדלים בשנים האחרונות. 59 אירועי גזענות של נבחריציבור ומובילי דעת קהל- אזרחים ערבים היו במוקדםשל 25 אירועים, אזרחים יוצאי אתיופיה ספגו שני אירועים, אזרחים ממוצא מזרחי ספגושמונה אירועים והפליטים ומהגרי העבודה עמדו במרכזם של מספר אירועים שווה לזה שלהערבים. בדוח הנתון, מצאנו לנכון לבחון, בין היתר, גם את רמת הפגיעה באותןקבוצות המהוות קורבנות תורניים של הגזענות בארץ. 37 אירועי פגיעה בחופש הפעולההפוליטי של מנהיגות הציבור הערבי- בין היתר סובלתקבוצה זאת מחקירות חוזרות ונשנות, כתבי אישום, איסור כניסה למוסדות מסוימים,איומים על חייהם והגבלת הפעולה שלהם בהחלטות של ועדת האתיקה של הכנסת ומאמצעיםשונים נוספים. אומנם, השנה חלה ירידה במספר המקרים שתועדו כמקרי דה לגיטימציה שלנבחרי הציבור הערבי אבל לעומת זאת בולט שעיקר הפעולות וההסתה היו מכוונים כנגדחברת הכנסת חניןזועבי. 13 אירועי פגיעה ברגשות דת- בשנים שעברו הפגיעה התבטאה באמירות ובהסתה ואילו בשנה שחלפה כל הגבולותנחצו והפגיעה הגיעה לכדי פגיעה פיזית בבתי תפילה, שריפת והצתת מסגדים ובתי כנסת.תחת הכותרת של פעולות תג מחיר התחילו אנשים בודדים ו/או קבוצותמאורגנות לפעול לחילול בתי קברות ולבצע פגיעה בבתי תפילה כאמצעי להתססת ההמונים. 155 אירועי גזענות של מוסדותמדינה, בתי עסק וארגוני פרטיים וציבוריים- פרק זהכולל את המספר הגדול ביותר של אירועי גזענות והוא כולל, בין היתר, פעולות גזענותמצידם של מוסדות המדינה. הפגיעה בעיקר קשורה לזכות לדיור, ונעשית באמצעות הריסתבתים ו/או פינוי דירות. הפרק מקיף גם אירועים מצידם של בעלי מועדונים, בעיקרסלקציה בכניסה למועדונים. תיעדנו 61 תלונות של אזרחים מזרחים שלא עברו את הסלקציהולא הורשו להיכנס למועדונים, תוך כך שנמנענו מלפרט את פרטי המועדונים בגלל הקושיהמשפטי בלהוכיח סלקציה גזענית במקרים מסוימים ועל מנת שלא לחשוף את המתלוננים ו/אאת המטה לתביעת דיבה. כמו כן, כולל פרק זה 22 אירועי הריסת בתים, 15 מהם הריסהחוזרת של כפר אלעראקיב הלא מוכר בנגב. מספר האירועים בפרק זה התפצל לפי החלוקה הבאה: 54 כנגדהציבור הערבי ובעיקרם הריסת בתים, 17 אירועים כנגד אתיופים, 66 אירועים כנגד מזרחים שבעיקרם סלקציה במועדונים ו-9 אירועים כנגד מהגרי עבודה ופליטים. 50 אירועי גזענות בין אזרחים- כנגד ארבע הקבוצות של הערבים, יוצאי אתיופיה, המזרחים ומהגרי העבודה תועדו בשנה שעברה 57 אירועי גזענות שננקטה על ידי אזרחים אחרים. אירועים אלו כוללים, ביןהיתר, תקיפות פיזיות, הצהרות גזעניות ואיומים. האירועים שנכללים בדוח מונים29 אירועים נגד ערבים, עשרה נגד אתיופים, ארבעה כנגד מזרחים ועשרה כנגד מהגריעבודה ופליטים. 58 אירועי גזענות של כוחות הביטחון המשטרה- פגיעתם של כוחות הביטחוןבאזרחים נובעת מתוקף מיונם של האזרחים לפי מוצאם ולפי צבע עורם. השוטרים ואנשיכוחות הביטחון לא מהססים להשתמש בכוח מופרז כנגד אזרחים ערבים, אתיופים, מזרחיםכמו גם מהגרי עבודה ופליטים. הדוח מונה 63 אירועי גזענות משטרתית שהתפצלול-21 אירועים כנגד ערבים, 27 כנגד איתיופים, חמישה כנגד מזרחים ועשרה כנגד פליטיםומהגרי עבודה. 37 אירועי גזענות במוסדו תחינוך ובאקדמיה- אירוע גזעני במערכת החינוך משפיעעל מאות תלמידים באותו בית ספר, ועל כן, כל אירוע בין האירועים שמתעד הדוח מהווה עשרות ומאות אירועים בתוך אירוע אחד, ויש בו כדי לפגוע במספר רב יותר שלתלמידים מאלה שהתלוננו. האירועים המתועדים בפרק זה מונים 14 אירועים כנגד ערבים,14 כנגד אתיופים, חמישה כנגד מזרחים ושלושה כנגד פליטים ומהגרי עבודה. 55 אירועי גזענות בספורט- ממצאי הדוח מעידים על עלייה חדה באירועי גזענות במגרשי הספורט בישראל השנה לעומת השנה שעברה. בשנה שעברה נרשמו חמישה מקרים לעומת 21 מקרים בדוח השנה. התיעוד בדוח מסתמך על דוחות של פרויקט הקרן החדשה לישראל בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים, כאשר בדוח הקודם חלהירידה לעומת הדוח של השנה שלפניה. למרבה הצער, השנה חוזר המצב להיות גרועמתמיד. 12 אירועי גזענות בתקשורת בשפה הרוסית- השנה חלה ירידה במספר אירועי גזענותבתקשורת בשפה הרוסית בארץ שהרי תועדו בדוח המוכן עי ארגון מורשתנוהפועל בקרב דוברי רוסית בארץ 12 מקרים של אירועי גזענות בתקשורת בשפה הרוסית לעומת 32 אירועים מהשנה שעברה.

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח