כל מה שצריך לדעת לגבי חוק האזרחות - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

כל מה שצריך לדעת לגבי חוק האזרחות

שתף עם חבריך

 

מרכז מוסאוא הודיע כי הממשלה הגישה לכנסת את נוסח החוק (הוראת שעה בנוסח זמני משנת 2003) ‏להארכת ‏תוקפו, בהתאם לסעיך 5 לחוק האזרחות והכניסה לישראל. הממשלה מתכוננת להאריך את תוקפו של ‏החוק עד יולי ‏‏2020.‏

החוק נועד למנוע מבני זוג פלסטינים מהשטחים לקבל אזרחות או תושבות ישראלית, ועיקר קורבנות החוק הם ילדים ובני זוג פלסטינים מהשטחים שנישאו לפלסטינים אזרחי ישראל. לפי נתונים לא רשמיים שנמסרו בעבר על ידי משרד הפנים מדובר בכ-30 אלף משפחות, שאחד מבני הזוג או הילדים לא יכול לקבל אזרחות ואף לא יכול לבקש להתאזרח, בחלק גדול מהמקרים הם אף מנועים מלשהות בגבולות הקו הירוק.

החוק מונע מבני זוג שהנם בעלי אישור שהייה ושנמנעה מהם קבלת אזרחות מלאה, הרבה מהזכויות המגיעות להם על פי חוק.

בין היתר, החוק הזמני הנ"ל, מרחיב את סמכויות משרדי הממשלה , ומקשה על אותם בני זוג לקיים חיי משפחה נורמליים. בין היתר:

  • לקבל שירותי בריאות וביטוח רפואי

  • לטוס לחו"ל מנתב"ג (בינתיים מותר רק לבעלי מעמד 5א' עם תעודת מעבר)

  • להתקבל לעבודה ללא היתר עבודה מיוחד

  • להקים ארגונים ללא מטרות רווח או עסקים קטנים

  • לקבל רישיון נהיגה

בנוסף לכך:

  • בני זוג רבים נעצרו בחשד לשהות בלתי חוקית בגבולות ישראל

  • נשפטו למאסר בפועל והוחזרו ליישובי המקור שלהם בשטחים הכבושים

  • במקרים רבים בני זוג ששהורחקו לעזה לא פגשו את ילדיהם כבר שנים רבות

  • מהילדים נמנע שירותי חינוך

 

חוק זה פוגע ‏בעיקר במשפחות ‏הנחלשות, מהאשכולות הנמוכים ביותר במדד החברתי – כלכלי, בנוסף לפגיעה הנפשית ‏שגורם חוק זה למשפחות. ‏כמו כן החוק פוגע מהנשים והילדים להתאקלם כראוי בחברה.‏

נזכיר שהכנסת חוקקה את החוק הזה כהוראת שעה בשנת 2003, ומדי שנה מארכים את תוקפו בהוראת שעה. ‏השב"כ טען בעת אישור החוק שהוא נועד למטרות ביטחוניות בעקבות פיגועי ההתאבדות בתקופת האינטיפאדה השנייה, אך אין זה מונע מהממשלה להמשיך בטיעונים אלה כדי להצדיק את המשך הפגיעה בזכויות האדם, ובמיוחד בזכויותיהם של התושבים ובני הזוג במשפחות אלה. ‏

עתירה לבג"צ ‏נדחתה ברוב של 6 נגד 5 לאחר שהממשלה התחייבה שהחוק הינו זמני. למרות הטיעונים הקלושים שהעלה השב"כ, הן השופטים והן הכנסת החליטו לא להתערב ואיפשרו למשרד הפנים למנוע התאזרחות. גם כאשר בן הזוג חולה במחלה ממארת, הוועדה ההומניטרית שהוקמה במשרד הפנים לא ממהרת להתערב.

‏בינתיים החוק הזה מוארך מדי שנה, והופך למצב קבע עבור רבות מהמשפחות האלה, שרואות בחוק הזה פגיעה ישירה בזכויותיהם ומכשול בפני קיום חיי משפחה טבעיים בכבוד.

בנוסף לאפלייה בחוק זה, מאז שנת 2013, משרד הפנים דורש מנפגעי חוק האזרחות להוכיח אבהות על ידי בדיקות DNA שעלותם יכולה להגיע לכ-4000 שקלים לבדיקה. ובזה ישנה פגיעה מכוונת באשכולות החלשים ביותר בחברה בערבית בישראל. במיוחד לאור זה שהנהלים האלה אינם רשומים בחוק, ומשתנים לפי גחמותיהם של פקידי משרד הפנים, שמעלים דרישות אלה מבלי לספק הסבר ומבלי שנקבעו קריטריונים ברורים לדרישה ההזויה הזו.

בנוסף להשפלת המשפחות בכך שהמדינה דורשת בדיקת אבהות, הדרישה לבדיקה מעמיסה עוד יותר על המשפחות מבחינה כלכלית.


החוק ‏הזה מונע את איחוד המשפחות בין אזרחי המדינה הנשואים לנשים תושבות השטחים הכבושים (או ‏ההפך) בטענות ‏של שמירה על בטחון המדינה, ובכך נעצרים מדי שנה עשרות בני המשפחות האלה בלא עוול ‏בכפם, ומגורשים לעזה ‏ולגדה בכח. בעשרות מקרים בני משפחות נשלחו לכלא לחודשים רבים לאחר שהורשעו ‏בשהיה לא חוקית עם בני משפחותיהם. עשרות משפחות עזבו בעקבות את החוק לחו"ל. ‏

מדינת ישראל התחייבה לפי האמנות הבינלאומיות לשמור על התא המשפחתי לעודד אותו ולטפח אותו כאחד מערכי העל שלה והמשפט הישראלי התייחס לזכות זו כזכות יסוד. דוגמה לכך, חוק השבות המעניק לבני המשפחה של אזרחים יהודים זכות להגר ארצה וחוק האזרחות מעניק להם אזרחות מתוקף היותם יהודים, וכל זאת כדי לשמור על התא המשפחתי. חוק האזרחות מאפשר לבן זוג של אזרח ישראלי להתאזרח מאותה סיבה.

אנו במרכז מוסאוא, מדגישים כי חוק זה נוגד את חוק היסוד כבוד האדם וחירותו. שכן הזכות לחיי משפחה מעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בכמה מישורים: מכוח מטרת החוק המוגדרת בסעיף 1 "זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזתה על הקמת מדינת ישראל", גם מכוח הזכות לפרטיות וצנעת חייו, סעיף 7 לחוק, הזכות לכבודו באשר הוא אדם, סעיף 2 לחוק.

מרכז מוסאוא רואה שהחוק שמוארך כמדי שנה, נגוע באפלייה בוטה כנגד האזרחים הערבים בישראל, ומסכן את הדמוקרטיה הישראלית עצמה שכן הוא מאפשר פגיעה ישירה באזרחותם של האזרחים הערבים.

 

על משמעותה ומעמדה של האזרחות ניתן ללמוד מדבריו של השופט זמיר בבג"ץ 2757/96 הילה אלראי נ' שר הפנים, שם נקבע כי

"חובה היא על כל רשות מנהלית להימנע מפגיעה בזכות יסוד, והאזרחות בכלל זה, אלא לתכלית ראויה. קל וחומר בשלילת אזרחות, להבדיל מפגיעה אחרת ". האזרחות גם כן הוכרה במשפט הבינלאומי כזכות יסוד, דוגמה , סימן 15 להכרזה האוניברסלית של האומות המאוחדות משנת 1948 בדבר זכויות האדם הקובע כי כל אדם זכאי לאזרחות.

מרכז מוסאוא דורש ביטול באופן מלא של חוק האזרחות המפלה את האזרחים הערבים בישראל ובני משפחותיהם. והשלמת הנפקת כ-2000 תעודות זהות זמניות לאנשים שהגישו בקשות לאיחוד משפחות לפני שנת 2003, לפי החלטת שר הפנים. בנוסף לכך, דורש מרכז מוסאוא לאפשר לאותם תושבים הנפקת רשיונות נהיגה, וביטול רישום של 6 חודשים למועמד לביטוח לאומי ולהתיר לבני זוג לטוס לחו"ל מנתב"ג ושאר מעברי הגבול. בנוסף לכך נדרש מתן זכויות סוציאליות וחברתיות וכלכליות מלאות לבעלי היתר שהייה בישראל. והפסקת הרדיפה המשטרתית והמעצרים וכליאתם של בני הזוג אשר נעצרים בחיקי משפחותיהם.

 

 

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח