מרכז מוסאוא ביקש צו למנוע הריסת מבנה הדייגת חמאמה גרבאן - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

מרכז מוסאוא ביקש צו למנוע הריסת מבנה הדייגת חמאמה ג'רבאן

שתף עם חבריך

מרכז מוסאוא ביקש צו למנוע הריסת מבנה הדייגת חמאמה ג'רבאן
 
 
מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים הגיש באמצעות עוה''ד רנא  ג'רבאן, גסאן טנוס, אלביר נחאס ואחמד גזאוי  בקשה לביטול צו הריסה מינהלי שהוציאה רשות הטבע והגנים למבנה של הדייגת הערביה היחידה חמאמה ג'רבאן. לבקשה הצטרפו ועד הדייגים – ג'סר אלזרקא וחבר המועצה המקומיות מוחמד לוטפי ג'רבאן. 
בית המשפט התבקש להורות על ביטול צו הריסה מנהלי ועיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי  שהוצא על ידי הרט"ג לאחר שהמשטרה ביקשה  ביום 27/5/2020  להגיע לבצע הריסה למבנה הקיים בגוש 10397 , חלקה 101 בכפר הדייגים שלחוף הכפר ג'סר אלזרקא .
עו"ד ג'רבאן טענה כי צו ההריסה הוצא על ידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, ללא רשות וללא סמכות ובניגוד מוחלט להסכמים שנעשו בין המועצה המקומית ג'סר אלזרקא לרשות הטבע והגנים.  בשנת 2010 הועבר חוף הכפר ג'סר אזרקא, בידי הממשלה, ללא הסכמת הרשות המקומית, לרשות הטבע והגנים הלאומיים. תכנית מפורטת ש/782 א' ייעדה את כל רצועת החוף לגן לאומי ג'סר והסמכויות הועברו לרשות הטבע והגנים. המועצה המקומית התנגדה להעברה, אך דרישותיה נדחו שוב ושוב. לאחר משא ומתן ארוך עם רשות הטבע ובחסות המשרד לשוויון חברתי הושג הסכם הבנות בין המועצה המקומית לרט"ג להסדרת כפר הדייגים ולהכרה במבנים ובמחסנים הקיימים.  כחלק מההסכם הרט"ג קיבלה תקציב ממשלתי לביצוע תשתיות, כולל חיבור מים וחשמל וביוב והרחבת העגן תוך הקפדה שלא לפגוע במחסנים ובסירות של הדייגים. בין הרט"ג והרשות המקומית נחתם הסכם ביום 3.10.2017 , מתוך כוונה "לביצוע תשתיות ציבוריות בגן לאומי ג'סר אזרקא".  
מתוקף ההסכם בין היתר נקבע "מוסכם כי נושא מבני הדייגים הקיימים בשטח כפר הדייגים בגן הלאומי המאושר והפעילות המתקיימת בהם ובסמוך להם (להלן, בהתאמה: "המבנים" ו "הפעילות") יידון, בכפוף לכל דין, בהמשך בין הצדדים ובשיתוף עם מקרקעי ישראל ועם מוסדות התכנון וכי הסכם זה יעסוק רק בהקמת התשתיות הציבוריות".  
עוד צוין בבקשה לבית המשפט כי בתכנית המתאר המקומית – גן לאומי חוף ג'סר אלזרקא מס' תוכנית 353-0665364  שאושרה בפברואר 2020 קיים סעיף ( 4.1.1) המתייחס לאזור המבנים של הדייג ומתקני הדייגים, ממנו עולה כי קיימת כוונה לשמר את האזור  ולהקים בו " טיילת בין מתקני ומחסני הדייג ".   
עוד יובהר כי מחסני הדייגים בכפר הדייגים הכולל את המבנה של המבקשת 2 הינם מבנים ישנים הבנויים רובם לפני קום המדינה . בעקבות צווי הריסה שהוצאו כנגד הדייגים בתקופה האחרונה, מר מוראד עמאש , ראש המועצה בכפר פנה לרט"ג במכתב מיום 14/1/2020 ובו דרש מהם להימנע מכל פעולה שתביא לפגיעה בדייגים ובדיג במקום ובכל פעולה של פינוי ו/או הריסה שתפגע בפרנסתם של הדייגים. 
 
רשות מקרקעי ישראל ובמספר החלטות הורתה לשמור על כפר הדייגים כחלק מהחוף.  רשות מקרקעי ישראל מתכננת באזור כפר נופש :  וכך נכתב בהחלטת רשות מקרקעי ישראל לגבי תוכניות סמוך לכפר הדייגים:
מטרת התוכנית, כפי שנכתב במסמכים של רשות מקרקעי ישראל ומשרד התיירות יחד עם הרשות המקומית, היא בראש וראשונה הרחבת היצע המגורים ביישוב, שבו מצוקת הדיור חמורה, והרחבת מקורות התעסוקה לתושבים, שמעמדם הסוציו-אקונומי מהנמוכים בארץ. התוכנית, שהיקפה כ-183 דונם, מציעה תוספת של 522 יח״ד המותאמות לאופי האוכלוסייה המקומית, תוך שמירה על פרופורציות הבינוי הנהוגות ביישוב. התכנון המוצע מדגיש את הפוטנציאל התיירותי במקום, הבא לידי ביטוי בקרבה לנחל תנינים, ברצועת החוף היפיפייה, בעתיקות בסביבת התוכנית, בקרבה לקיסריה העתיקה ובעוד מוקדים תיירותיים רבים אחרים. התכנון מתיר הקמת כפר נופש ומתקן אכסון תיירותי נוסף מול חוף הרחצה ומלוניות לאורך טיילת החוף. בנוסף, מלווה את הטיילת חזית מסחרית ומתחם מסחרי-תיירותי, שכולל שוק מקומי כהשלמה לכפר הדייגים הקיים ממערב על חוף הים. המתחם המסחרי- תיירותי יכלול בנוסף אולם אירועים מרכז לחינוך ימי לתושבי המקום ומרכז מבקרים. סך הכל יוקמו כ-250 חדרי אירוח מלונאי וכ 7000-  מ״ר למסחר. כל זאת, על מנת להרחיב את תעסוקת התושבים ביישוב ולעודד תיירות נכנסת. תוכנית מפורטת להרחבת היישוב ג‘סר אזרקא מערבה תהווה המשך לרקמה העירונית למגורים ולממשק תיירותי לכיוון חוף הים, הגן הלאומי ושמורת הטבע נחל תנינים.
חמאמה הינה תושבת כפר ג'סר אלזרקא , דייגת במקצועה, ומתנדבת במערך ההצלה בחוף הכפר מזה שנים רבות , בנוסף פועלת בהתנדבות ללימוד הילדים בכפר שחייה וגלישה בים. המבנה שלה ישן מאוד וקיים מזה שנים והינו חלק בלתי נפרד מהמבנה של בן דודה וליד ג'רבאן . היא הוסיפה למרפסת המחסן צמיגים וריצוף וזאת לצורך שיפוצו ותחזוקתו, עוד תטען כי חומרים אלה הונחו שם באופן זמני ולא קבוע כפי שניתן לראות בתמונות שצורפו לבקשה זו . בשנת 2018 הוצא צו הריסה ובעקבותיו נהרס מבנה ישן נוסף שהיה ברשותה , כתוצאה מכך היא נאלצה לחפש מקום שישמש אותה לצורך אחסון הציוד ובן דודה נתן לה אישור להשתמש במחסן שצמוד למחסן שלו. מרכז מוסאוא טוען כי הרשות נקטה נגדה בסנקציה החמורה ביותר בחוק על אף שהיתה יכולה לנקוט בצו הפסקה מנהלי.  חמאמה ציינה כי היא הדייגת האשה היחידה שמתפרנסת מהים, דור חמישי של דייגים, וכי הרט"ג בחר לפגוע בה מתוך ניצול מצבה כאשה.
עו"ד רנא טענה כי "נקיטת המשיבה  בהליך של הריסה הינה סנקציה קשה מכיוון שיוצרת מצב של הריסה ללא הרשעה קרי הריסה טרם מצוי ההליכים  המשפטיים נגד המבקשת וטרם ניתנה לה זכות הטיעון והזכות למצות את תהליך הלגליזציה. בהיותה הרט"ג רשות מנהלית הרי כפופה  היא לעקרונות המנהל התקין, השוויון  וכללי הצדק הטבעי כי בבואה להפעיל  שיקול דעתה והסמכויות שהוקנו לה על פי חוק חובה עליה להפעילן כראוי ללא שיקולים זרים ופסולים. בתום לב בהגינות וללא שריריות ובאופן שוויוני ולנקוט בהליך הפחות פוגע בקניין המבקשת ומתאזן עם האינטרס הציבורי. 
בבקשה ציינה עו"ד רנא החלטה קודמת של בית המשפט מיום 7/12/2019  בחדרה בתיק  בצה"מ 29231-11-19 עלי ג'רבאן נ' רשות הטבע והגנים ירושלים " .......... ומאחר שהנתונים שהוצגו בפני אינם מאפשרים לי לקבוע האם אכן מדובר בשיפוץ מבנה שעצם קיומו ומטרתו כמחסן המשמש את אחד מדייגי הכפר מתיישב עם מטרות תכנית המתאר וההסכם שנחתם בין המשיבה למועצה המקומית של הכפר, או בבניה חדשה שמטרתה אחרת , סברתי כי נכון אעשה אם אורה על עיכוב ביצוע הצו למשך 6 חודשים ...... " 
ג'רבאן טענה כי לאחר  שידעה על הצו פנה מרכז מוסאוא ביחד עם הרשות המקומית בכפר המכתב להנהלת הרט"ג , אך המשיבה החליטה להתעלם ממכתבה ולא העבירה עד להגשת הבקשה לבית המשפט שום התייחסות. 
 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח