דרישות החברה הערבית ממשרד הדיגיטל והנגשת השירותים הממשלתיים - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית ממשרד הדיגיטל והנגשת השירותים הממשלתיים

שתף עם חבריך

 

דיגיטל והנגשת השירותים הממשלתיים

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)*

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

סגירת הפער הדיגיטלי

 

 

20

363

100


הממשלה יצרה פער דיגיטלי בין החברה הערבית לבין כלל החברה. הממשלה מכירה בחשיבות השימוש בדיגיטל כמנוף עוצמתי לפיתוח כלכלי חברתי של הפרט והחברה הערבית בישראל ולצורך כך הממשלה חייבת להטיל על ישראל דיגיטלית לגבש תכנית לאומית אסטרטגית לצמצום פערים ולחיזוק יכולות דיגטליות בחברה הערבית בדגש על צמצום פערי אוריינות דיגיטלית, תשתיות אינטרנט ופיתוח כלים ואמצעים דיגיטליים בשלטון המקומי, לטיוב השירותים לאזרח ולהעצמת הרשויות המקומיות. התכנית תכלול מטרות וכיווני פעולה מוגדרים, לרבות מסגרת מדידה תוצאתית ותפוקתית. גיבוש התכנית יכלול מהלך שיתוף ציבור הכולל ארגוני חברה אזרחית, רשויות מקומיות וארגונים כלכליים הפועלים בחברה הערבית, מובילים דיגיטליים ברשויות המקומיות ביישובים הערבים, אנשי חינוך, אקדמאים בתחום ועוד.
 

הממשלה חייבת להנגיש את השירותים הממשלתיים לחברה הערבית ולדאוד להעלאת המודעות של החברה הערבית לפעילות הממשלתית ולהנחיות הממשלתיות, לצורך כך:

א.       יש להטיל על רשות התקשוב הממשלתית וממשל זמין לגבש תוכנית פעולה מדידה להעלאת שיעור השימוש של החברה הערבית בשירותים הממשלתיים המקוונים (בדגש על האזור האישי) כך שבתום חמש שנים אחוז המשתמשים בשירותים המקוונים מקרב החברה הערבית יעמוד על 50%.

ב.       יש להנחות את משרדי הממשלה ולשכת הפרסום הממשלתית להעלות את שיעור הוצאות הפרסום המיועדות לחברה הערבית לסך של 20% מתקציבי הפרסום החל משנת 2022.

למימוש יעדים אלה יקצה משרד האוצר סכום של 20 מיליון שקלים בשנה.

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח