דרישות החברה הערבית ממשרד האוצר, בנק ישראל והנגשת אשראי - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית ממשרד האוצר, בנק ישראל והנגשת אשראי

שתף עם חבריך

משרד האוצר, בנק ישראל – הנגשת אשראי לחברה הערבית

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)*

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

-          הנגשת אשראי לחברה הערבית

200

3,950

1,000

3,200

5,000

 

החסמים המבניים שעומדים בפני החברה הערבית לנטילת מימון לסוגיו, כולל משכנתאות, וההשלכות הקשות לחוסר נגישות למקורות אשראי בנקאיים של שוק הדיור בחברה הערבית, הביאו להעצמת מקורות האשראי הלא חוקיים וארגוני הפשע. על הממשלה לאמץ את מסקנות הביניים של וועדת המשנה הבין משרדית להכלה פיננסית בחברה הערבית בראשות מנכל''ית המשרד לשוויון חברתי.

 

לצורך יישום ההמלצות:

א.      הממשלה תנחה את שר האוצר והחשב הכללי להקים קרן בערבות מדינה למתן ערבות מדינה ללקוחות אשר אינם זכאים לקבלת משכנתא בשל קושי לרשום את הנכס במרשמי המקרקעין ולחלופין, ככל שהנכס רשום, בשל חוסר סחירות הנכס המשועבד. הקרן תעניק ערבות לקבלת משכנתא כמסלול ירוק לנכסים רשומים ומסלולים חריגים לנכסים לא מוסדרים עד השלמת הרישום והשעבוד רק לאחר שתבחן יכולת רישום בטווח זמן שייקבע על ידה. הקרן תפעל במשך חמש שנים ובתום תקופה זו תבחן את ביצועיה והמשך פעילותה. הקרן תעניק ערבויות לעד 2,000 הלוואות בשנה ובהיקף שלא יעלה על 1.5 מיליארד שקלים אשראי בשנה.

ב.       הממשלה תנחה את רשם ההסדר והמקרקעין להאיץ את תהליך ההסדר והרישום ביישובים הערבים כך שתהליך הרישום וההסדר יסתיים תוך עשור. לצורך כך, ייקבעו יעדים לחומש ויבנה מנגנון רישום שמבוסס על שיתוף ציבור ותומך בהפחתת סיכוני הערבות.

ג.        רשם הסדר המקרקעין והמשרד לשוויון חברתי יפעלו להעסקת פרוייקטורים לצורך קידום איחוד וחלוקה ורישום ביישובים הערבים.

ד.       המשרד לשוויון חברתי, בנק ישראל ומשרד האוצר יפעילו תוכניות להגברת האוריינות הפיננסית של התושבים הערבים לאשראי, לאשראי לדיור ולליווי משקי הבית שנטלו אשראי לדיור.

 

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח