דרישות החברה הערבית ממשרד המשפטים - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית ממשרד המשפטים

שתף עם חבריך

משרד המשפטים

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)*

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

  • מאבק בגזענות
  • עתודה שיפוטית

 

4,000

20

4,230

100

 

משרד המשפטים לרבות מטה המשרד לוקה בתת ייצוג של משפטנים מהחברה הערבית ובחוסר הבנה מהותי לתהליכים בחברה זו. יש לוודא שבהנהלת המשרד יקודמו משפטנים ערבים שיפעלו להנגשת המשרד לחברה הערבית.

נציבות המאבק בגזענות

הנציבות שאמורה להיאבק בגזענות אינה מעסיקה צוות ערבי ואינה מטפלת בגזענות כלפי אזרחים ערבים. יש לתקצב את הנציבות כדי להנגיש את שירותיה לנפגעי גזענות ערבים.

משרד המשפטים – מחלקת חקיקה

נוכח תת הייצוג של ערבים במחלקת חקיקה של משרד המשפטים יש לתת עדיפות לקליטה של משפטנים ערבים בחמש השנים הבאות.

פרקליטות המדינה

הן במטה הארצי של הפרקליטות והן במחוזות אין פרקליט ערבי בתפקיד בכיר פלילי או אזרחי. יש לפעול באופן מיידי לגיבוש תוכנית לשילוב פרקליטים ערבים בצוות הניהול הבכיר של פרקליטות המדינה.

סניגוריה ציבורית וסיוע משפטי

גם בסניגוריה הציבורית, שערבים רבים זקוקים לשירותיה אין מנהלים בכירים ערבים. בסניגוריה מועסקים משפטנים ערבים אך מעט מהם הגיעו לתפקידי קבלת החלטות.

עתודה שיפוטית – עוזרי שופטים

נוכח תת הייצוג של ערבים בקרב השופטים בישראל יש להבטיח ייצוג הולם של עוזרי שופטים בכל מערכת השפיטה. צוות של מערכת בתי המשפט יכין תוכנית לקליטת עוזרי/ עוזרות שופטים/ות ויביא אותה לאישור הממשלה.

 

 

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח