ממצאים עיקריים מדרישות מרכז מוסאוא מתקציב המדינה לשנים 2022-2026 - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

ממצאים עיקריים מדרישות מרכז מוסאוא מתקציב המדינה לשנים 2022-2026

שתף עם חבריך

עמדת מרכז מוסאוא בנוגע לתקציב המדינה ותוכנית הפיתוח 550

תקציב המדינה נטו לשנת הכספים 2021, כולל תשלום החזר חובות ולרבות תקציב התכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה בסך של כ- 68 מיליארד שקלים, עומד על סך של 609.1 מיליארד שקלים. בשנת 2022, כולל הוצאות הקורונה ותשלום חובות, התקציב יעמוד על כ-572.9 מיליארד שקלים. בתוך מסגרות התקציב, אושרו תוספות לכספים הקואליציוניים: לשנת 2021 תוספות בסך כ-326 מיליון שקלים, ולשנת 2022 תוספות בסך כ-400 מיליון שקלים.

 

בשנים 2021 ו-2022 יעמוד הגירעון בתקציב על 6.8% ועל 3.9% בהתאמה. הורדת הגירעון תחייב קיצוץ בהוצאות הממשלה והגברת גביית מסים.

בין הרפורמות הנכללות במסגרת הצעת התקציב: "פיתוח תשתיות בעולמות התחבורה, הדיור, האנרגיה והטכנולוגיה ויצירת תנאים תומכי צמיחה במגזר הפרטי והממשלתי, דוגמת טיפול ברגולציה, תחרותיות, שדרוג שירותים ציבוריים וייעול המגזר הציבורי".

 

משרד הביטחון ממשיך להגדיל את תקציבו השנתי לבקשת הצבא ובאישור הממשלה, התקציב שאושר כולל גם הגדלה של תקציב הבריאות, בעקבות משבר הקורונה.

בעקבות בדיקת מסגרת תקציב המדינה לשנים 2022-2021 שאושרה בממשלה בתאריך 2.8.2021 ובמליאת הכנסת בקריאה ראשונה מרכז מוסאוא דורש כי התקציבים התוספתיים שאמורים לסגור פערים שאושרו בהחלטת הממשלה ביום 24.10.2021 יסומנו בתקנות ברורות.

להלן עמדת המחלקה הכלכלית חברתית של מרכז מוסאוא:

  1. תקציב 2021:

הדרישה: סימון 3.8 מיליארד שקלים בתקציב 2021 כתקציב ייעודי לחברה הערבית

תקציב 2021 היה אמור לכלול מימוש מלא של החלטות ממשלה שהתקבלו בשנים 2015-2016. החלטה 922 אמורה הייתה להקצות כ- 15 מיליארד שקלים לתקופה של חמש שנים (2016-2020) לטובת החברה הערבית. בסוף שנת 2020 התברר כי רק כ- 6 מיליארד שקלים הוקצו בפועל. הממשלה האריכה בשנה נוספת את יישום החלטה 922 עד סוף 2021. בתקציב לשנת 2021 אין התייחסות לייתרות שנותרו מתוכנית 922 בסכום כולל של כ- 9 מיליארד שקלים. למרות שהממשלה הודיעה ב - 30.12.2015 כי הסכום המיועד ליישום החלטה 922 הוא 15 מיליארד שקלים, שרים ובכירים במשרד האוצר חזרו בהם מסכום זה בשנת 2020 והתייחסו אך ורק ל- 9.8 מיליארד שקלים, כאשר התוכניות לסגירת פערים בחינוך הוצאו לחלוטין מהתקציב. אי לכך, תקציב 2021 היה לכל הפחות אמור להכיל את ההפרש שבין 6 מיליארד השקלים שהוקצו בפועל ל- 9.8 מיליארד השקלים שהיו אמורים להיות מוקצים, קרי 3.8 מיליארד שקלים. אך גם סכום זה לא סומן בתקציב 2021.

        2.       תקציב 2022:

ע"פ הסיכום הקואליציוני עם סיעת רע"מ הממשלה אמורה להקצות בשנת 2022 סכום של בין שישה לשבעה מיליארד שקלים לחברה הערבית על כל חלקיה. תקציב המדינה שאושר בממשלה לא כולל סימון ברור של התקציבים התוספתיים (אוצריים) לשנת 2022 לעומת התקציבים הרגילים שהמשרדים אמורים להשקיע. במהלך הכנת התקציב נוצר ויכוח קשה בין משרדי הממשלה לבין משרד האוצר על המקורות התקציביים של הסכומים שעתידים להיות מושקעים בחברה הערבית. האוצר דרש שכל משרד ממשלתי יקצה שקל מול שקל תוספתי שיינתן. בפועל מדובר בסכום של בין שלושה לשלושה וחצי מיליארד שקלים תוספתיים לכל משרד שאמורים להיות מושקעים בסעיפי תקציב ברורים. מאחר שלא נעשה סיכום תקציבי לפני אישור הממשלה, הנושא יעבור לשולחן וועדת הכספים בכנסת, שם יימשך המשא ומתן, ויהפוך לסלע מחלוקת בין הקואליציה לאופוזיציה.

מרכז מוסאוא דורש להקצות בשנת 2022 סכום של 12.2 מיליארד שקלים

 החלטת ממשלה חדשה לסגירת פערים:

לאחר ניסיון כושל לפרק את הרשות לפיתוח כלכלי בחברה ערבית, עתר מרכז מוסאוא לבג"צ נגד השרה לשוויון חברתי בשנת 2020 כדי למנות מנהל מקצועי לרשות. מנהל הרשות, מר חסאן טואפרה, שמונה לפני כשנה, החל לבנות מחדש את הרשות ובמקביל פעל לגבש הצעת מחליטים חדשה לסגירת פערים ביישובים הערבים. הצעת המחליטים הוכנה ברשות לפיתוח כלכלי במשרד לשוויון חברתי ואושרה בממשלה ביום 24.10.2021.

מרכז מוסאוא וארגונים חברתיים, כולל וועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות, העמידו לרשות הצוות הממשלתי אנשי צוות מקצועיים ונתונים על הפערים והצרכים של החברה הערבית. משרד האוצר דרש מהרשות לצמצם את הצעת המחליטים, כך שהנוסח שאושר אינו נותן מענה לכלל הצרכים של החברה הערבית.

להלן התקציבים שנכללו בהחלטות הממשלה המגזריות מאז 2015 ועד היום בהשוואה להחלטת ממשלה 550:

החלטת ממשלה

תאריך

תקציבים שהיו אמורים להיות מושקעים לפי החלטות ממשלה בין השנים 2015-2020

התכנית הכלכלית לסגירת פערים בחברה הערבית בין השנים 2022-2026 מיום 24.10.2021 – החלטת ממשלה 550

פיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים" בשנים 2016-2020:

החלטת הממשלה מס' 922

החלטת ממשלה מס' 468 

30.12.2015
 

25.10.2020 

15 מיליארד שקלים 

21.84 מיליארד שקלים

(מתוכם 1.4 מיליארד לערבים בדואים בצפון ו- 350 מיליון לערים מעורבות)

תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואים בצפון לשנים 2020-2016:

החלטת ממשלה מס' 1480

 

2.6.2016

 

900 מיליון שקלים

פיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017:

החלטת ממשלה 2397
 

12.02.2017
 

3 מיליארד שקלים
 

5.16 מיליארד שקלים

פיתוח בישובים הערבים הדרוזים:

החלטת ממשלה מס' 959

החלטת ממשלה 4798


 

10.1.2016

29.12.2019


 

1.96 מיליארד שקלים


 

3 מיליארד שקלים

הטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית:

החלטת ממשלה 1402

החלטת ממשלה מס' 4439

החלטות ממשלה מס' 468 ו-469

החלטת ממשלה מס' 513

החלטת ממשלה מס' 852 

10.4.2016

6.1.2019


25.10.2020

8.11.2020

1.3.2021

2 מיליארד שקלים

2.5 מיליארד שקלים

סה"כ

 

22.86 מיליארד שקלים

32.5 מיליארד שקלים

 

3. הגדלת מסגרת התקציב לסגירת פערים:

הדרישה: לאור איחוד כל החלטות הממשלה המגזריות תחת מסגרת תקציבית אחת לשנים 2022-2026 ובהתחשב בתת-הביצוע של החלטות ממשלה קודמות, יש לוודא כי הסכום שיוקצה לחברה הערבית בחמש השנים הבאות יוגדל ויותאם לצרכים בשטח

ממשלת נתניהו קיבלה בין השנים 2020-2015 החלטות ממשלה לסגירת פערים ביישובים הערבים ולטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. התקציבים שהיו אמורים להיות מוקצים לחברה הערבית במסגרת ההחלטות הללו הוקצו באופן חלקי בלבד, זאת בדומה לתת-הביצוע בכל החלטות הממשלה המגזריות בשני העשורים האחרונים. הסיכום הקואליציוני שנעשה בממשלה הנוכחית בין משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר איחד את כל החלטות הממשלה תחת מסגרת אחת. ההחלטה כוללת תחומים נוספים שלא נכללו בהחלטות חומש קודמות, והסכום שסוכם עתה גבוה מהסכומים שנכללו בהחלטות ממשלה קודמות, אך עדיין נמוך משמעותית מהצרכים בשטח. אי לכך מרכז מוסאוא דורש את הגדלת התקציב לסגירת פערים בחמש השנים הבאות בהתאם לצרכים בשטח.

הצעת מרכז מוסאוא וארגוני חברה אזרחית לצרכי החברה הערבית לפי משרדי הממשלה השונים:

 

משרד החינוך   http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=918

המועצה להשכלה גבוהה http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=919

משרד הבריאות  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=920

משרד התרבות והספורט   http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=922

משרד החקלאות http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=922

משרד השיכון  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=923

משרד התחבורה  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=924

משרד הרווחה והשירותים החברתיים  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=925

משרד הכלכלה והתעשיה  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=926

משרד העבודה והתעסוקה  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=927

המשרד לשוויון חברתי   http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=928

משרד הפריפריה, הנגב והגליל  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=929

משרד התיירות  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=930

הרשות למים וביוב  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=931

משרד התקשורת  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=932

דיגיטל והנגשת השירותים הממשלתיים  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=933

משרד האנרגיה  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=934

משרד הגנת הסביבה  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=935

משרד הפנים והשלטון המקומי http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=936

משרד האוצר, בנק ישראל והנגשת אשראי  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=937

משרד המשפטים http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=938

ערים מעורבות  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=939

פיתוח הישובים הערבים בנגב  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=940

נציבות שירות המדינה  http://www.mossawa.org/heb/?mod=articles&ID=942

 

 

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח