תוכנית שיקום הצפון לאחר מלחמת לבנון והאוכלוסיה הערבית נובמבר 2006 - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

תוכנית שיקום הצפון לאחר מלחמת לבנון והאוכלוסיה הערבית נובמבר 2006

שתף עם חבריך

דוח שמפרסם מרכז מוסאוא, לזכויות האזרחים הערבים בישראל מתריע כי רק %10 מתקציב שיקום וחיזוק
הצפון וחיפה ועוטף עזה, מיועד ליישובים הערבים.  הכלכלן אמין פארס,  שבדק את החלטת הממשלה ואת
הצעת תקציב המדינה לשנת 2007 פירסם דוח לפיו מתוך 4 מיליארד ו 260 מיליון שקלים שיעדה הממשלה
סומנו ליישובים הערבים בתוכנית רק 402 מיליון ₪ .   
הדוח מתריע כי בניגוד להצהרות הממשלה ולהודעת מנכ"ל משרד ראש הממשלה כי שליש מתקציב שיקום
הגליל יוקצה ליישובים הערבים, נמצא כי התקציבים המסומנים ליישובים הערבים הם קטנים בהרבה ואינם
נותנים מענה לצורכי היישובים הערבים שמהווים כ %50 ומכלל האוכלוסיה בגליל, ונפגעו קשות עקב חוסר
מוכנות במהלך המלחמה.  
הדוח מציין כי למרות ש %44 מההורגים במלחמה היו אזרחים ערבים שנפגעו עקב היעדר מרחבים מוגנים
הממשלה לא מתכוונת לתקן את המצב ולטפל במוכנות היישובים הערבים. גם בתי החולים בנצרת לא יקבלו
תקציב לבניית מרחבים מוגנים.   
"שוב אנו מוצאים את עצמנו בפער בין ההצהרות על גישור פערים לבין מציאות מפלה. הגיע הזמן לשים קץ
להרחבת הפערים הכלכליים ובתשתיות בין יהודים וערבים" אומרים במרכז מוסאוא. הדוח הועבר לעיון חברי
ועדת הכספים וצורף אליו רשימה של התקציבים שסומנו בהצעת התקציב לשנת 2007. מרכז מוסאוא, העביר
את המסמך גם לראשי וועדות הכנסת וביקשו את התערבותם בתהליך גיבוש התקציב.   
ח"כ ג'אלב מגאדלה וח"כ נאדיה חילו ממפלגת העבודה מפעילים לחצים על צוות המשא ומתן של המפלגה
כדי לחייב את משרד ראש הממשלה והאוצר לקיים את ההבטחות ולסמן את התקציבים ליישובים הערבים. 
השניים הצליחו לכלול את הדרישות לסימון תקציבי לישובים הערבים בדרישות התקציביות שהעבודה
העלתה במשא ומתן עם האוצר, אך עד כה לא סומנו התקציבים בהצעת התקציב טרם תובא להצבעה.   
כזכור, בעקבות כניסת ליברמן לממשלה, ביקש יו"ר העבודה עמיר פרץ לעצמו את תפקיד יו"ר ועדת השרים
לענייני ערבים. מאז לא כונסה הוועדה, וכאמור התקציבים המסומנים ליישובים הערבים דומים לתקציבים
שסומנו בשנת 2006.  
  
סה"כ התקצבים שמרכז מוסאוא דרש לתחומי הפיתוח השונים בשנת 2007 מגיע לכמליארד שקל בין היתר
דורשים במרכז מוסאוא שהממשלה תקצה תקציבים לבניית מקלטים ציבוריים ביישובים הערבים,  לבניית
2000 כיתות לימוד שחסרות , להקצות 65 מיליון שקלים לבניית אזורי תעשיה, להקצות לטיפול בכבישים
עירוניים ובינעירוניים. במרכז ביקרו בחריפות את תוכנית העבודה של חברת מע"צ החדשה שאינה מטפלת
בכבישים הבינעורניים הסמוכים ליישובים הערבים.
 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח