מרכז מוסאוא לבגץ: בטלו שחרורו המוקדם של מזרחי - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

מרכז מוסאוא לבגץ: בטלו שחרורו המוקדם של מזרחי

שתף עם חבריך

בעתירה שהגישו הבוקר היועץ המשפטי במרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים, עו"ד סאמח עיראקי, ועו"ד עמי הולנדר המייצג את משפחת המנוח מחמוד גנאים אבו סיני, שנורה למוות על ידי השוטר שחר מזרחי, מבקש המרכז שמזרחי ירצה את עונשו עד תום, קרי, שלושים חודשי מאסר על פי החלטת בית המשפט העליון בפסק דינו מיום21.7.2010.
המרכז מבקש להורות על בטלות החלטת ועדת השחרורים מיום 15.2.2012 (לפי חוקשחרור על תנאי ממאסר), לפיה יופחת עונש המאסר של מזרחי, ובהתאם הוא ישוחררממאסר ביום 7.4.2012 (לאחר הפחתת כשליש מתקופת מאסרו עפ"י החלטת ביתהמשפט העליון). וגם להורות על בטלות החלטתו של נציב שירות בתי הסוהר מיום29.2.2012 לשחרר את מזרחי.  
עניינה של העתירה, בקליפת אגוז, היא טענת העותרות כי החלטות שחרורו של מזרחי ממאסרו, בטרם הסתיימה כל תקופת המאסר (30 חודשים), הינן החלטות בלתי סבירות,בשל נסיבות המקרה, ובשל היותן עומדות בסתירה להוראות החוק והפקודה ביחס לתנאים להפחתת תקופת המאסר וביצוע שחרור מוקדם.
בני משפחת גנאים טוענים כי העונש הקל שניתן למזרחי מהווה התרת דם של בנם שנורה בכדור בראש.  בני המשפחה טוענים עוד כי מזרחי ומקורביו הפיצו שקרים כאילו בנם היה גנב רכב.  בני המשפחה דורשים שמזרחי ישאר בכלא עד תום תקופת  מאסרו שבלאו הכי קצרה.
המסר המתקבל מהחלטות שירות בתי הסובר וועדת השחרורים הוא שישנה זילות בחיי אדם, וזילות להחלטות משפטיות ולמערכת המשפט בכלל, כך שבמקום שירצה מזרחי 30 חודשים בכלא, שוחרר בדרכים עקלקלות שנה לפני המועד, ולאורך כל הדרך זכה בתמיכתם ועידודם של משטרת ישראל וההמשרד לביטחון פנים, ואפילו הוגשה מטעם השר המלצה לחון את מזרחי, שלא הושעה מעבודתי במשטרה כלל, חרף פניות חוזרות ונישנות בנושא זה.
עו"ד עמי הולנדר המייצג את המשפחה מסר כי "המשפחה סבורה שהחלטת ועדתהשחרורים לא התייחסה ולא שיקללה כלל את ההיבט הציבורי של השחרור המוקדם כפישמחויב בחוק. וכן בתקופת מאסר של 18 חודשים בפועל על עבירת הריגה, היא עונש לאמידתי ביחס לחומרת העבירה... לכן המשפחה סבורה שמבקרה הזה, על אף שעונש של30 חודשים גם הוא יחסית קל, יש מקום ששחר מזרחי ירצה את העונש עד תום כפישנקבע בפסק דין של בית המשפט העליון"...
עו"ד סאמח עיראקי � היועץ המשפטי של מרכז מוסאוא הוסיף: "העתירה הוגשה כילמרות שהשוטר המורשע שחר מזרחי שוחרר לביתו, עדיין יש מקום להעביר מסר ברורלמערכת המשטרתית ובכלל כי יש מי שעוקב אחרי מה שקורה ולא יתן לגזענים יד חופשית, שיתבע ויבקר וידרוש את מיצוי הדין עם כל עבריין, ויפעל תמיד למיגור תופעתהגזענות. העתירה מעבירה מסר ברור לכל שוטר, שלא נשתוק על זילות חיי אדם ולא ניתן שתהיה יד חופשית על ההדק"!

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח