חוק האזרחות- ענישה קולקטיבית גזענית - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

חוק האזרחות- ענישה קולקטיבית גזענית

שתף עם חבריך

 

מרכז מוסאוא תקף את כוונת הממשלה להאריך שוב את חוק האזרחות וטען שמדובר "בענישה קוליקטיבית גזענית שפוגעת בכ 45000 משפחות                                          בטענה ש 66 מהם היו מעורבים בפעילות בטחונית. בדיקה של פילוח ה 66 העלתה שרובם תושבי מזרח ירושלים וילדי משתפי פעולה עם השב"כ                                     שהועברו לאחר הנסיגה מעזה והגדה ב 2005". הוועדה המסדרת של הכנסת דחתה את הדיון וההצבעה בהצעת החוק הממשלתית ליום שני.                                          הממשלה מבקשת להעביר את הצעת החוק לוועדת החוץ והביטחון שם אין נציגות למפלגות שמייצגות את הציבור הערבים. ביום רביעי נכשלה                                          הממשלה בהעברת החוק והיא מתכוונת להביא אותה ביום שני לדיון והצבעה בוועדה המסדרת

לפי נתוני משרד הפנים שנמסרו בעבר לוועדת הכנסת כ 45 אלף בקשות להיתרי שהייה זמניים הוגשו לקבלת אשרות, נמצאו 41,215 בקשות שלא                                      נמצאה מניעה מלתת להם היתר כניסה. במשטרה בודקים רקע פלילי או מעורבות בעבירת תנועה, ומ. הפנים רואה את התמונה היותר כוללת ומחליט.                              מהנתונים עולה כי רק  200 היתרים ניתנו לאנשים מעזה.

השב"כ הודיע בעבר כי בחנו בגילאוים 65 ומעלה, לא נמצאו מעורבים בפעילות בטחונית בטווח גילאים אלה, ולכן גיל 65+ לא רלוונטי. לגבי נשים מעל                                        גיל 50 וגברים מעל גיל 55 אין סיכון. הצורך הבטחוני קיים בגילאים בין 14-18 שנה

החוק נחקק בשנת 2003, בימי האינתיפאדה השנייה, ונקבעו בו הוראות המגבילות את שר הפנים במתן אזרחות ורישיונות לישיבה בישראל במקרים                                         של איחוד משפחות,  וכן מגבלות על מתן היתרי שהייה בישראל במקרים של איחוד משפחות והיתרים הניתנים בסמכות המפקד הצבאי.

בחוק נקבע מנגנון המאפשר את הארכת תוקפו של החוק בצו של הממשלה, באישור הכנסת, לתקופה שלא תעלה על שנה. מאז שנת 2004 ועד לשנת                                      2020 נדונו בקשות הממשלה להארכת תוקפו של החוק בפני מליאת הכנסת בלבד, ובסיום הדיון הצביעה המליאה על הארכת תוקפו של החוק.

במחצית שנת 2015, על מנת לאפשר קיום דיון מעמיק יותר בבקשת הממשלה להארכת תוקפו של החוק, החליטה ועדת הכנסת, כי בטרם יבוא הצו                                      לאישור מליאת הכנסת, תדון בו ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה, שתגיש המלצותיה למליאת הכנסת.

נתוני השב"כ שהוצגו בשנת 2019 עולה כי מאז 2015 מספר המעורבים בקרב אוכלוסייה זו היה 66 מעורבים. בדיקה שערך מרכז מוסאוא מעלה כי רובם                                תושבי מזרח ירושלים וקרובי משפחה של משתפי פעולה שהועברו לישראל בעקבות הנסיה מעזה וצפון הגדה ב 2005

החל מ- 1/8/2016, מאז התקנה של ביטוח בריאות למשפחות האיחוד, נרשמו ל- 4 קופות חולים – רק 3,020 בעלי אשרה, 304 בעלי היתר א/5.                                              לפי התקנות המשפחות, שרובן חיות מתחת לקו העוני צריכות לשלם סכום של 7895 ₪ לתקופה של 27 חודשים רטרו (27x285) ולאחר מכן לשלם סכום                                    של 285 ₪ לחודש לכל אחד במשפחה בעל היתר זמני. משפחות רבות שלא מסוגלות לעמוד בנטל הכספי לא מבוטחות בביטוח רפואי.

בני המשפחות נדרשות להוכיח כל שנה מחדש מרכז חיים, מתקשות לקבל היתר עבודה ורישיון נהיגה.

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח