המשרד מסתיר מידע על האפליה בתקציבים המיועדים לחברה הערבית - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

המשרד מסתיר מידע על האפליה בתקציבים המיועדים לחברה הערבית

שתף עם חבריך

מרכז מוסאוא עתר נגד המשרד לאיכות הסביבה:

 

המשרד מסתיר מידע על האפליה בתקציבים המיועדים לחברה הערבית 

 

מרכז מוסאוא, עתר באמצעות עורכי הדין ג'אנם ג'זאוי ומאריאן אבי נאדר, נגד המשרד להגנת הסביבה  ודורש את המידע התקציבי שהיה אמור להיות מושקע באיכות הסביבה ביישובים הערבים, בהתאם להחלטות הממשלה 550, 1279, 1804 ו- 1834 עבור השנים  2022, 2023, 2024 .

העתירה המינהלית הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפי חוק חופש המידע ובה הוא דורש את המידע והתכנון התקציבי עבור השנים 2023-2024 והיעדים לביצוע החלטות הממשלה. בהחלטת הממשלה 550 נקבע כי הממשלה תקצה סכום של כ 300 מלש"ח  להסדרת הפסולת ביישובי המיעוטים, לרבות עבור הקמה ושדרוג של תשתיות לטיפול בפסולת ומחזור.

מרכז מוסאוא פנה במחצית שנת 2023  מכח חוק חופש המידע למשרד להגנת הסביבה בדרישה לקבלת המידע, לאורך כל התקופה לא זכה לתשובות מהמשרד, למרות שבקשתו נחוצה ונועדה להבטיח פיקוח ציבורי על יישום החלטות הממשלה נאלץ מרכז מוסאוא  לעתור בכדי שבית המשפט יורה למשרד לספק את המידע .

משרד האוצר, היה אמור להקצות לאורך שנות התוכנית למשרד להגנת הסביבה סך של 250 מלש"ח (סך של 50 מלש"ח מדי שנה) עבור ביצוע פעילויות ייעודיות לשיפור מצב איכות הסביבה, היערכות לשינוי האקלים, בנייה ירוקה ופעולות חינוך והסברה ביישובי המיעוטים . סכום זה אמור להתווסף לתקציב המשרד שעמד על כ 400 מיליון שקלים בשנה. 

מתוך התקציבים יוקצו שיעור של 17.5% למימוש החלטת הממשלה 1279 ליישובים הערבים בנגב, מתוך תקציב יוקצו לנושא התמודדות עם שינויי האקלים כ  44 מלש"ח  (החלטת הממשלה 1279) ועוד 53 מלש"ח עבור קרן הניקיון. 

בהחלטת הממשלה 1804 המיועדת לפיתוח היישוב ג'סר אל זרקא  סעיף 39  להחלטת הממשלה 550 , איגוד הערים "שרון כרמל" אמור לקבל סכום של 2.4 מלש"ח עבור הקמת מערך לאיסוף וטיפול בפסולת גושית בכפר, שנחשב לכפר המוזנח ביותר בצפון.  רשות שמורות הטבע אמורה לקבל 18 מיליון שקלים לפיתוח כפר הדייגים, היחיד שנמצא בארץ. 

 יש לציין כי המשרד להגנת הסביבה הפועל לשמירה על הסביבה ועל בריאות הציבור באמצעות קידום חוקים, תקנות ותקנים ופיקוח על יישומם ואכיפתם, פועל גם מתוקף אמנות בין לאומיות מחייבות. בתחום אחריותו טיפול באיכות האוויר, ניהול הפסולת, פיקוח על חומרים מסוכנים, הגנת משאבי הטבע והסביבה הימית ועוד. שיתוף הציבור בשמירה על הסביבה מתבטא בפעילות הסברה, בחינוך, בפרסום מידע מקצועי מפורט ובתמיכות בפעולות של רשויות מקומיות, מוסדות וארגונים ציבוריים העוסקים בקידום הגנת הסביבה.

עורך הדין גזאווי המייצג את מרכז מוסאוא בעתירה מציין כי "חופש המידע הוא כלי לעיצוב התנהגות ראויה של הרשות הציבורית, כלי המשמש לביקורת ציבורית, מגביר את אמון הציבור ברשויות השלטוניות ומחזק את מבנה המשטר והממשל. נגישות רבה יותר למידע מסייעת לקידומם של ערכים חברתיים כגון שוויון, שלטון החוק וכיבוד זכויות האדם, כל אלה נועדו להבטחת השקיפות השלטונית שהיא אחד מיסודותיה של חברה דמוקרטית. לא יתכן שמשרד ממשלתי יסתיר מידע על יישום החלטות ממשלה".

בשנה האחרונה נאלץ מרכז מוסאוא לעתור, באמצעות עו"ד מאריאן אבי נאדר נגד משרד האוצר, ומשרד הרווחה, ושני המשרדים נאלצו למסור לו את המידע המבוקש וחויבו בהוצאות משפט. 

ניבאל ערדאת, רכזת קידום מדיניות במרכז מוסאוא "המידע המבוקש הינו נחוץ ביותר לחברה הערבית אשר סובלת מאפליה בכל תחומי החיים, כלכליים חברתיים, הממשלה הקציבה בהחלטה 550 סכומים בכדי לסייע בסגירת חלק מהפערים, ואי שקיפות הממשל תיפגע בשיקום ושיפור איכות החיים ובמטרתה של החלטת הממשלה 550".

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח