מעמד משפטי - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

מעמד משפטי

שתף עם חבריך


 

מעמד משפטי חוקתי

ספר החוקים הישראל כולל עשרות חוקים המעניקים זכויות קולקטיביות ליהודים ולמעשה מפלים נגד אזרחי המדינה הערבים בתחומים רבים כמו הגירה, מקרקעין, תקצוב, דיור ואף תעסוקה ותרבות. הכנסת ממשיכה בדיונים על חקיקה מפלה ומרכז מוסאוא פועל להתמודד עם המעמד המשפטי, שמפלה את אזרחי המדינה הערבים בכלים הבאים:

 

קידום מדיניות וחקיקה

המרכז פועל לנתח הצעות חוק, ומגבש חקיקה שנועדה להגן על זכויות קולקטיביות ואזרח.

 

המרכז עסק במהלך השנים בחוקים רבים ביניהם:       

 • חוק השוויון
 • חוק ייצוג הולם של האזרחים הערבים במשרדי ממשלה.
 • חוק מניעת אפליה בשירותים.
 • חוק מניעת גזענות.
 • חוק הלאום.
 • חוק הכניסה לישראל.
 • חוק חיבור בתים ללא היתר לחשמל.
 • חוק נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.
 • חוק התכנון והבניה (כולל תיקון 106 שאושר בשנת 2016 ).
 • חוק המועצה להשכלה גבהוהה.

 

הגנה משפטית

המחלקה המשפטית משתמשת במערכת בתי המשפט להשגת זכויות כלכליות, חברתיות, פוליטיות ותרבותיות. המרכז נמנע משימוש במערכת המשפט לדיונים עקרונים מתוך הבנה למגבלות מערכת המשפט לאור מדיניות מינוי שופטים ובהיעדר חוקה.

 המרכז עתר או היה שותף לעתירות ותביעות בנושאים הבאים:

 • עתירה להרחבת בית ספר בעיר לוד.
 • עתירה להקמת בית ספר ערבי בעיר נצרת.
 • עתירה להרחבת התמיכה בתרבות הערבית.
 • תביעה נגד סלקציה גזענית ואפליה בנמלי התעופה.
 • תביעה נגד אתר עבודה עברית על אפליה בשירותים.
 • עתירה לייצוג הולם במינהל מקרקעי ישראל.
 • עתירה לייצוג הולם בערוצים הציבוריים מסחריים.
 • עתירה נגד סגירת השידורים הציבוריים בשפה הערבית.
 • עתירה לפרסום הנחיות חדשות לבדיקות גנטיות למשפחות ערביות.
 • עתירה להקמת מכללה ערבית מתוקצבת.

 

 

 

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח