מרכז מוסאוא דרש ממשרד החינוך את חידוש התקנה והקצאת התקציבים הדרושים - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

מרכז מוסאוא דרש ממשרד החינוך את חידוש התקנה והקצאת התקציבים הדרושים

שתף עם חבריך

מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל, פנה לשרת החינוך בדרישה לחדש את התקנה
התקציבית לעידוד יוזמות בחינוך הערבי (תקנה תקציבית מס' 24-07-43),שמטרתה הגברת מעורבות
ואחריות חברים בקהילה בקידומם החינוכי של תלמידי בתי הספר ועידוד יוזמות מקומיות בנושא
בנוסף להעלאת שיעור הלומדים במסגרת החינוך העל יסודי ולאפשר מגע עם גופים מיומנים בתחום
החינוך,  באקדמיה ובמכוני מחקר,  שיציעו תוכניות לקידום והאצה לימודית של התלמידים,  ייעצו
ויטילו בה חלק.   
  
התקנה הוקפאה על- ידי שרת החינוך לימור לבנת בשנת 2001 וזאת על אף חיוניותה למערכת החינוך
הערבי ולתלמידים הערבים.   
  
מרכז מוסאוא מדגיש כי הקפאת התקנה פוגע בחלוקה השוויונית של כספי התמיכות הממשלתיים, 
ופוגע פגיעה רבה במערכת החינוך הערבי ובתלמידים הערבים. הצורך בהשגת שוויון מהותי לעמותות
הערביות ותמיכה בנושאים שיש בהם כדי לתרום לעמותות והארגונים הערביים במערכת החינוך, 
מחייבת החזרת התקנה האמורה לתוקף, ללא כל דיחוי נוסף, לשם גישור על פערי העבר.   
  
המרכז העלה בפני משרד החינוך נתונים קשים בדבר התנאים הפיזיים והפדגוגיים שבהם לומדים
התלמידים הערבים. מערכת שמתאפיינת באיכות ירודה של בתי- ספר, צפיפות יתר בכיתות, מחסור
במורים ובצוות,  בנייה ותחזוקה לקויות,  בריחוק גיאוגראפי ובמחסור בספריות,  במחשבים
ובמעבדות. ההישגים הלימודיים הנמוכים בשפה האנגלית, נשירת תלמידים ועוד.   
  
משרד החינוך מתמהמה בחידוש התקנה ומסתפק כבר שנה במתן תשובה כי "הנושא נמצא בבדיקת
הגורמים המקצועיים במשרד".

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח