מרכז מוסאוא דורש תוכנית פעולה מיידית לטיפול בתעסוקת נשים ערביות - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

מרכז מוסאוא דורש תוכנית פעולה מיידית לטיפול בתעסוקת נשים ערביות

שתף עם חבריך

מרכז מוסאוא, שיגר מכתב לשר הכלכלה והמסחר ובה דרש מהשר אימוץ ממצאי המחקר שביצע הכלכלן איאד סנונו ממרכז מוסאוא, מחקר אשר ממפה את הצרכים התקציביים של האוכלוסייה הערבית לשנת 2013 לקראת גיבוש תקציב המדינה לשנים 2013-2014.
להערכת מר סנונו טיפול בסוגיית התעסוקה של האזרחים הערבים מהווה נדבך עיקרי מהתוכנית הכלכלית שמציע המחקר אשר תביא לצמיחה ולצימצום פערים ולשיוויון המיוחל.
סעיף מרכזי בנושא התעסוקה הינו תעסוקת נשים, והנתונים מראים שאחוז הנשים הערביות המשתתפות בכוח העבודה במשק הישראלי הינו כשליש מאחוז השתתפות הנשים היהודיות בכוח העבודה!
 
על אף הדיעות הקדומות בנושא ו"התירוץ" שנשים ערביות בגלל המסורת לא יוצאות לעבודה בדומה לנשים החרדיות, אין כך הם פני הדברים! הנשים הערביות רוצות מאוד להשתלב בשוק העבודה והחסמים אינם מנטליים או כאלה הנובעים ממסורת ואמונות דתיות אלא בעיות המאפיינות את המבנה של שוק העבודה הישראלי המרכז את עיקר מקומות העבודה באיזורים שלא נגישים לנשים ערביות בגלל היעדר תשתיות מתאימות ו/או תחבורה ציבורית והעדר איזורי תעשייה מקומיים בנוסף למחסור מאסיבי בתוכניות הכשרה מקצועית.
בנוסף לנאמר לעיל, מציין מר סנונו, שגם בהתקיים התנאים דלעיל, ניצבת האישה הערבייה בפני היצע דל של משרות המתאימות לכישוריה והשכלתה וחלק ניכר מהנשים הערביות שמסיימות הכשרה מקצועית או אפילו לימודים אקדמאיים, נשארות בלי עבודה!
כמו כן, הממשלה כמעט ולא מפנה תקציבים מיועדים לאוכלוסייה הערבית לשני סעיפים עיקריים אשר יכולים להוות מקור תעסוקה ופרנסה עיקרי עבור נשים ערביות והם: חקלאות ותיירות!
לפי מר סנונו, הצרכים המיידים שמעלה המסמך ויקדמו את נושא התעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית הינם:
פיתוח אזורי תעשייה ביישובים שאין בהם
הכשרת שטחים באזורי תעשייה ביישובים הערביים
שילוב רשויות מהחברה הערבית במנהלות אזורי תעשייה קיימים
הקמת מרכזי הכוון תעסוקתי ביישובים הערביים, והכשרות מקצועית
סבסוד טיפול בילדים כמו סבסוד מעונות יום, צהרונים, מטפלות וכד'
עידוד הנגישות הפיזית של מקומות עבודה על ידי השקעה בתשתית תחבורתית מתאימה ובאמצעי הסעה לעבודה
הכוון תעסוקתי כבר במערכת החינוך ע"י יצירת תוכניות לימוד  בבתי הספר התיכוניים להגברת המודעות לנושא השתתפות בשוק העבודה במיוחד נשים
סבסוד החינוך וההשכלה הגבוהה  וחקיקה נגד אפליה והגברת האכיפה.
להערכת מר סנונו ההסטה התקציבית המתבקשת כדי לממן את הסעיפים דלעיל הינה כ- 500 מיליון ש"ח.
אנו מבהירים שאין מרכז מוסאוא דורש פריצת מסגרת התקציב וגידול הגירעון אלא שינוי בסדר העדיפיות והסטה של הכסף הקיים מסעיפים אחרים לסעיפים דלעיל.

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח