תקציבי משרדי התרבות והמדע לשנת 2019 וחלקה של החברה הערבית - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

תקציבי משרדי התרבות והמדע לשנת 2019 וחלקה של החברה הערבית

שתף עם חבריך

משרדי המדע והטכנולוגיה והתרבות והספורט

 

2018

2019

תקציב מינהל המדע

311,117,000

295,787,000

תקציב מינהל התרבות

1,014,270,000

1,060,034,000

תקציב מינהל הספורט

146,000,000

691,570,000

סה"כ התקציב

1,471,387,000

2,047,391,000

 

 

מינהל המדע

תקציב מינהל המדע הינו התקציב הכי קטן מבין תקציבי משרדי המדע והטכנולוגיה והתרבות והספורט. לכן פעילות המינהל מוגבלת למדי, במיוחד כאשר כמעט כל פעילויות המינהל מופנות לאוכלוסייה היהודית ומתעלמות לגמרי מהצרכים של האוכלוסייה הערבית בהקשר זה.

תקנות תקציב מינהל המדע כוללות פעולות כגון צמצום הפער הדיגיטלי, תקצוב ועדות מחקר, תקצוב לסל מדע ומחקרי מדע ותקצוב לסוכנות החלל. אין כל מניעה להכליל משתתפים ערבים בכל הפרויקטים המונהגים על ידי מינהל המדע. מרכז מוסאוא דורש לאפשר תקצוב נאות לפחות למטרת הצמחת תשתית מחקר ראויה במכוני מחקר ביישובים הערבים.

מינהל התרבות

המתקפות האחרונות של שרת התרבות מירי רגב נגד מוסדות התרבות והיוצרים הערביים מביאה אותנו למצב בלתי נסבל מבחינת חופש הביטוי וחופש היצירה במדינה. השרה רגב מנסה לאיים על התרבות הערבית על ידי דרישה לשלילת תקציבים ומניעת קיום הצגות וסרטים מסוימים, וכל זאת על מנת לקדם דה-לגיטימציה לתרבות הערבית ובכך להסית בצורה גזענית ביותר נגד הציבור הערבי במדינה.

באותה עת, מירי רגב מקדמת את הצעת חוק "נאמנות בתרבות" בשיתוף פעולה עם שר האוצר משה כחלון. הצעת החוק אם תאושר, תצדיק שלילת תקציבים למוסדות תרבות שייצרו יצירות "שלא מיטיבות" עם ערכי המדינה וסמליה. בכל מקרה, השרים יוכלו להחליט לבדם מאילו מוסדות יהיה אפשר לשלול תקציבים. יש להניח שאם החוק יאושר, התקציבים יישללו בעיקר ממוסדות ערבים שמקדמים תרבות ערבית היסטורית.

מבחינה תקציבית נטו: בעקבות עתירת מרכז מוסאוא נגד משרד התרבות, התחייב המשרד לתגבר את תקצוב התקנה לתרבות ערבית בשנים הבאות (תקנה מס' 19420233). זו התקנה היחידה הכוללת תקצוב נטו לתרבות ערבית במדינה. התקצוב שנכלל בתקנה לא הגיע ל-3% מכלל תקציב משרד התרבות. בשנת 2018 התקציב הגיע לסכום של 29 מיליון שקלים, בשנת 2019 תקנת התקציב כוללת את אותו סכום בדיוק! זאת למרות התחייבות משרד התרבות בפני בית המשפט העליון שהוא יעלה את התקצוב לתקנה.

בנוסף לכך, משרד התרבות התחייב לפי החלטת ממשלה מס' 922 לתקצב "בחינה מערכתית של תקציבי התמיכה במוסדות תרבות ערביים" בסכום של 30 מיליון שקלים למשך 5 שנים. אין תקנה בתקציב הכוללת פעילות זו, לכן לא ברור האם משרד התרבות אכן תקצב את הבחינה.

התקנה השנייה הקשורה לתרבות ערבית היא תקנת תקצוב האקדמיה ללשון ערבית שמתוקצבת כל שנה בסכום של 1.45 מיליון שקלים (תקנה מס' 19420243). עקב המתקפה של הממשלה נגד השפה הערבית על ידי העברת חוק הלאום בשנת 2018, לא צפוי שהממשלה או שרת התרבות יתערבו על מנת לחזק את האקדמיה ללשון ערבית. בכל מקרה, התרבות הערבית אינה נמצאת על סדר יום משרד התרבות או הממשלה, גם לפי ספר עיקרי התקציב לשנת 2019.

מינהל הספורט

השקעה בספורט הערבי ובתלמידים הנמשכים לספורט בגילאים קטנים יכולה להעלות את רמת הספורט במדינה באופן כללי. מספר רב של צעירים ערבים מהיישובים אינם מוצאים מסגרת ספורטיבית מתאימה שממומנת על ידי משרד התרבות והספורט. ספר התקציב של המשרד כולל הרבה סעיפים ותקנות הנוגעות לספורט כללי, אך אין תקנה ייעודית המופנית לציבור הערבי בלבד. עקב כך, קשה לעקוב אחרי השקעת המדינה בספורט הערבי באופן כללי.

בנוסף לכך, קשה לעקוב אחרי יישום התקצוב מהחלטת ממשלה מס' 922 בתחום הספורט שמקצה תקציב בסכום של 50 מיליון שקלים למשך 5 שנים כדי לתגבר הקמה ושיפוץ של מתקני ספורט ביישובים הערבים.

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח