תקציב משרד התחבורה לשנת 2019 וחלקה של החברה הערבית - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

תקציב משרד התחבורה לשנת 2019 וחלקה של החברה הערבית

שתף עם חבריך

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 

2018

2019

תקציב משרד התחבורה

442,333,000

477,717,000

תקציב פיתוח התחבורה

18,102,513,000

20,269,338,000

סה"כ התקציב

18,544,846,000

20,747,055,000

 

 

תקציב הפיתוח של משרד התחבורה הינו אחד מתקציבי הפיתוח הגדולים במדינה והוא כולל פיתוח תחבורה בכל רחבי המדינה, במיוחד בצל מצוקת התחבורה הציבורית והתחבורה הכללית בשנים האחרונות. שר התחבורה ישראל כץ מתגאה בהישגי פיתוח התחבורה תחת הנהגתו, אך מסתבר שלמרות שהפרויקטים משרתים את רוב הציבור, רובם מרוכזים רק באזור המרכז או אזור ירושלים ולא באזורי היישובים הערבים שכל כך צמאים לתשתיות תחבורה ראויות. ולמרות הצהרות משרד התחבורה לגבי השקעתו העתידית הגדולה בכבישים בינעירוניים ובתשתיות ביישובים הערבים, ההשקעה מזערית בהשוואה לפערים ולצרכים.

תחבורה ציבורית (תח"צ)

התחבורה הציבורית הינה אחד הכלים החשובים לפיתוח התעסוקה והכלכלה ביישובים הערבים, לכן מצב התחבורה הציבורית העגום בתוך היישובים הערבים משליך ישירות על מצב האבטלה ביישובים. הפערים בין היישובים היהודים והערבים אדירים ומשרד התחבורה אינו מתאמץ כדי לסגור אותם, גם כאשר מדובר בתקצוב ופיתוח.

לפי ספר עיקרי התקציב לשנת 2019, קיים פער אדיר בין תשתית התחבורה הציבורית בישראל לבין התשתיות במדינות מפותחות אחרות. עקב כך, היות ומצב התשתית של התחבורה הציבורית בישובים ערבים גרוע בהרבה מזה הקיים בישובים יהודים, אפשר להסיק בקלות שאי-ההשקעה בתחבורה הציבורית ביישובים הערבים תורמת לפער הכללי המדובר.

מבחינה תקציבית, התחבורה הציבורית מקבלת סכום של כ-26 מיליון שקלים בשנת 2019 מתקציב משרד התחבורה  כדי לתפעל את רשת התחבורה הציבורית. תקציב פיתוח התחבורה הציבורית הכללית בשנת 2019 מגיע לסכום של כ-4 מיליארד שקלים. מתוך תקציב זה, היישובים הערבים מקבלים תקציב ייעודי בסכום של 80 מיליון שקלים בלבד לפיתוח תשתיות תחבורה ציבורית תחת תקנה מס' 79500277. התקציב הייעודי ליישובים הערבים מהווה רק 2% מתקציב הפיתוח הכללי!

התקציב שניתן לפי החלטת ממשלה מס' 922 שכולל סכום כולל של 1.5 מיליארד שקלים לחמש שנים כסובסידיה לתחבורה ציבורית בהחלט אינו מספיק על מנת לסגור את הפערים בתחבורה הציבורית. על הממשלה להשקיע יותר בפיתוח התשתיות עצמן.

קווי רכבת

התקציב הכולל של פיתוח קווי הרכבת במדינה לשנת 2019 הוא כ-3 מיליארד שקלים, והממשלה משקיעה משאבים אדירים בתחום זה בשנים האחרונות, כולל פיתוח הקו המהיר בין ירושלים ותל אביב ופרויקטים אחרים.

כאשר מדובר על פיתוח תשתיות קווי רכבת, היישובים הערבים אינם נמצאים על סדר היום כלל. אפילו בקווים חדשים שנחשבים למנוף כלכלי כללי, המדינה מתעלמת לחלוטין מהיישובים הערבים ומהתועלת של הפעלת תחבורה ציבורית בינעירונית יעילה באזוריהם. למשל, קווי הרכבות שהוקמו לבית שאן ועפולה אינם כוללים תחנות מעבר ביישובים הערבים הסמוכים כמו נצרת ואום אלפאחם. כמעט כל התחנות הוקמו ביישובים היהודים וההכנסות מארנונה ושירותים נלווים נותרו ביישובים אלו.

החלטת ממשלה מס' 922 גם מתעלמת מנושא זה ואינה מקדמת הקמת תשתיות רכבת ביישובים הערבים או סמוך להם.

כבישים עירוניים

קיים צורך בחיבור גרעיני היישובים הערבים לכניסות ליישובים בהם מרוכזים רוב שירותי התחבורה הציבורית. משרד התחבורה מקצה תקציב כולל של 900 מיליון שקלים לפיתוח הכבישים העירוניים, מהם יוקצה בשנת 2019 תקציב של 170 מיליון שקלים לפיתוח הכבישים ביישובים הערבים (תקנה מס' 79510205).

לפי החלטת ממשלה מס' 922, משרד התחבורה אמור להקצות תקציב של 1.1 מיליארד שקלים בחמש שנים לפיתוח כבישים עירוניים מטרופוליניים.

כבישים בינעירוניים

אפשר לראות בבירור את הפער בהשקעה בכבישים בינעירוניים בין יישובים יהודיים וישובים ערביים. אי-ההשקעה המספקת בכבישים באזורי היישובים הערבים תורמת לריבוי תאונות דרכים באזורים אלו שלרוב עולות בחיי אדם.

לרוב התקציבים המוקצים למטרה זו אינם מספיקים כדי לסגור את הפער, כמו בכל תחום. התקציב הכולל של פיתוח כבישים בינעירוניים לשנת 2019 הוא כ-4.5 מיליארד שקלים. הממשלה התחייבה להשקיע סכום של 200 מיליון שקלים בחמש שנים לפי החלטת ממשלה מס' 922, בכל זאת לא ברור בדיוק באיזה כבישים בינעירוניים הממשלה תשקיע את התקציבים הללו.

בטיחות בדרכים

פעולות הבטיחות בדרכים נעשות על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ותקציבה בא מתקציב משרד התחבורה ותקציב הפיתוח של המשרד. החלטת ממשלה מס' 922 מקצה סכום של 20 מיליון שקלים בחמש שנים מתקציב ההסברה לבטיחות בדרכים. תקנה ייעודית בהתאם להחלטה אינה מופיעה בתקציב שנת 2019, אז לא ידוע כמה מהתקציב יוקצה לחברה הערבית מהתקציב הכולל של ההסברה (10.6 מיליון שקלים, תקנות מס' 40530106/40530107).

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח