הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את התוכנית הכלכלית לסיוע בתקופת הקורונה - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את התוכנית הכלכלית לסיוע בתקופת הקורונה

שתף עם חבריך

הודעת דוברות משרד האוצר:
 
הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את התוכנית הכלכלית לסיוע בתקופת הקורונה
 
 
מליאת הכנסת אישרה ביום 28.8.2020 בקריאה שניה ושלישית את תוכנית רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 הכוללת, בין היתר, את הרחבת הזכאות לדמי אבטלה, מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה, המשך סיוע לעצמאים ולעסקים, המשך תשלום כפל קיצבאות, הגדלת הדיסריגרד לבעלי מוגבלויות, פטור ממס על משיכת הכספים מקרן השתלמות.
 
מצ״ב פירוט התוכנית הכלכלית כפי שאושרה במליאת הכנסת:
 
רשת ביטחון לשכירים בחל"ת
 
• הטבות בדמי האבטלה:
- דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני 2021 או עד ירידת האבטלה מתחת ל-10%. (מתחת ל-10% ירדו דמי האבטלה ל-75% מקצבת האבטלה. עם ירידת שיעור האבטחה מתחת ל-7.5% תיפסק הארכת הזכאות בתום 30 יום).
- הארכת קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים.
- תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021 (נכות, זקנה, הבטחת הכנסה ומזונות).
- ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה.
- דמי אבטלה מלאים גם למשתתפים בהכשרה מקצועית ולהורים מתחת לגיל 28.
• התאמת מנגנון החל"ת
קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום בלבד. 
• מענק הסתגלות 
תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 ש״ח לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש יוני 2021. (מנגנון ירידה דומה לאבטלה).
 
רשת ביטחון לעצמאיים ולעסקים
 
• מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים
עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 651 אלף ש״ח בשנה שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 ש״ח. 
 
• מענק סיוע לעסקים
עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 400 מיליון ש״ח, ושמחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק כמפורט:
- עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף ש״ח - מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-6,000 שקל לחודשיים כמפורט: 
- עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי - 3,000 ש״ח.
- 100-200 אלף ש״ח מחזור שנתי – 4,000 ש״ח.
- 200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 ש״ח.
- עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף ש״ח- 100 מיליון ש״ח - מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף ש״ח (עד ל-15% מהמחזור השנתי).
- עסק בעל מחזור שנתי בין 100 מיליון ש"ח ל-200 מיליון ש"ח  שמחזור מכירותיו ירד בלפחות 60% - מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף ש״ח (עד ל-15% מהמחזור השנתי).
- עסק בעל מחזור שנתי בין 200 מיליון ש"ח ל-400 מיליון ש"ח  שמחזור מכירותיו ירד בלפחות 80% - מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף ש״ח (עד ל-15% מהמחזור השנתי).
 
* מענק סיוע לעסק חדש
מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 המשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021:
 - עוסק פטור (עד 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 3,000 ש״ח.
 - עוסק מורשה (מעל 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 4,000 ש״ח.
 
• רישוי עסקים
הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021. 
 
נושאים נוספים
 
• פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות 
משיכה בפטור ממס בקרנות השתלמות לא נזילות (פחות מ-6 שנים), עד ל-7,500 ש"ח בחודש (השכר הממוצע),למי ששכרו נפגע, כהוראת שעה למשך 6 חודשים. 
• הגדלת הדיסריגרד
ההכנסה שאנשים עם מוגבלות יכולים להרוויח ללא קיזוז מקצבת הנכות (הדיסריגרד) תגדל ותעמוד על 5,300 שקל. צעד זה יאפשר לאנשים עם מוגבלות לצאת לעבוד ללא חשש מקיזוז הקצבה עד להכנסה בגובה שכר מינימום זאת עד לחודש יוני 2021.

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח