דרישות החברה הערבית מהמועצה להשכלה גבוהה - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית מהמועצה להשכלה גבוהה

שתף עם חבריך

המועצה להשכלה גבוהה

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

הנגשת השכלה גבוהה

50

12,366.343

100

12,504.239

500

 

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב קבעו ביום 16.12.2015 יעדים באשר לשיעורי הסטודנטים מקרב החברה הערבית בתואר הראשון, בתואר השני ובתואר השלישי. המל"ג והות"ת דיווחו כי עמדו ביעדים והחלו לקצץ בתקציבים המיועדים לשיפור ההנגשה להשכלה גבוהה בקרב צעירים ערבים.

להבנתנו, יש לקבוע יעדים חדשים. שיעור הצעירים הערבים בגילאי 18-25 מכלל הצעירות/ים בגילאים הללו מגיע לכ- 28%, בעוד שהיעד שנקבע על-ידי המל"ג היה 17% מכלל הסטודנטיות/ים בלבד. יש לציין שמספר הסטודנטים הערבים הלומדים בחו"ל הגיע בשנת 2020 לכ- 20 אלף סטודנטים, כולל בשטחי הרשות הפלסטינית, ירדן ומדינות אירופה השונות. בשנת 2020 למדו כ- 64% מהסטודנטים הערבים לרפואה בחו"ל. משרד הבריאות החל בשנת 2019 ליישם רפורמה שתמנע מאלפי סטודנטים שלומדים במולדובה, אוקראניה, רומניה וארמניה לגשת למבחני הרפואה. למרות המחסור ברופאים, הממשלה עדיין לא גיבשה תוכנית להגדלת מספר הסטודנטיות.ים לרפואה, ובכללם הסטודנטיות.ים הלומדים בארץ.

  1. הות"ת/מל"ג נדרשים:
  1. לקבוע יעדים מעודכנים להמשך שילובם של בני החברה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה.
  2. המשך שילוב איכותי של החברה הערבית בהשכלה הגבוהה ושיפור המצוינות, בשים לב לחסמים המשפיעים על השתלבות החברה הערבית באקדמיה.
  3. שילוב סטודנטיות/ים מהחברה הערבית בלימודים אקדמיים בתחומי ההייטק.
  4. חיבור בין האקדמיה לתעסוקה לטובת שילוב איכותי של בוגרי האקדמיה מהחברה הערבית בשוק התעסוקה.
  5. לתקצב בסכום של 100 מיליון שקלים לפחות שלוש מכללות שיפעלו ביישובים הערבים: נצרת, סכנין, אום אלפחם, טייבה, רהט.

 

לאור העלייה במספר הסטודנטים הערבים בשנים האחרונות והצורך בסיוע כלכלי לסטודנטים במהלך הלימודים האקדמאים, משרד האוצר יקצה לרשות לפיתוח כלכלי חמישה מיליון שקלים בשנה, אשר יופנו להרחבת תכנית מלגות סטודנטים מהחברה הערבית במקצועות הנדרשים.

 

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח