דרישות החברה הערבית ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר

שתף עם חבריך

משרד החקלאות

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

 • - ניקוז מי גשמים
 • - תמיכה בחקלאים
 • - גידול בעלי חיים

20

1,652.288

37

1,949.827

185

 

למרות היחלשות תחום החקלאות בכל הארץ, ביישובים ערבים רבים היא נותרה חלק חשוב. ניתוח תקציב משרד החקלאות מצביע על כך, שכמעט כולו מושקע בחקלאות הנשלטת בידי יהודים, לרבות קיבוצים ומושבים.

נתוני משרד החקלאות מצביעים על כך, שכ-12,000 חקלאים ערבים מתפרנסים מעיבוד של כ-600,000 דונם המהווים כ-15% מכלל השטח החקלאי בישראל. עם זאת רק 3% ממכסות המים לחקלאות מוקצות לחקלאים הערבים.

לאור חלקה המשמעותי של החברה הערבית בכוח האדם העוסק בחקלאות, יגבש המשרד תוכנית לחיזוק החקלאות בחברה הערבית. הצוות יבחן את החסמים הקיימים בפני החקלאים הערבים במימוש התקציבים הממשלתיים, ויפעל להתרתם תוך גיבוש מנגנון יישום.

יש לפעול באופן מיידי לתקצוב תחומי חקלאות שהוזנחו ביישובים הערבים. להלן הצעה ראשונית שיש לפתח:

 1. רשויות הניקוז יסייעו בשיפור תשתיות הניקוז ביישובים הערבים, באמצעות הכנת תכניות אב לניקוז ליישובים. לשם כך, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי בסכום של חמישה מיליון שקלים מידי שנה (סה"כ 25 מיליון שקלים במהלך השנים 2022-2026)
 2. להקצות במהלך השנים 2022-2026, במסגרת נוהל התמיכות לרשויות ניקוז, לפחות 55 מיליון שקלים מתקציב הפיתוח המיועד לפעולות לצמצום נזקי שיטפונות לפרויקטים אזוריים המשרתים באופן מהותי ישובים בהם מתגוררת אוכלוסייה ערבית.

 

 1. להקצות במהלך השנים 2022-2026, את הסכומים המפורטים מטה, לטובת פיתוח החקלאות בחברה הערבית:
  1. 45 מיליון שקלים למשך חמש שנים*
   לטובת מענקי השקעות ותמיכות שונות בחקלאות, כגון דרכים חקלאיות, תמיכה בענף שמן הזית, בתי צמיחה, השתתפות במימון ביטוח יבולים בבקעת בית נטופה ועוד
   *יחד עם תקציב תוספתי יוקצו 90 מיליון שקלים בחומש
  2. 5 מיליון שקלים למשך חמש שנים*
   לטובת רווחת בעלי חיים, בריאות, התמודדות עם בעלי חיים משוטטים ופיקוח על עסקים לגידול בעלי חיים וליצור מזון מן החי
   *יחד עם תקציב תוספתי יוקצו 10 מיליון שקלים בחומש
  3. 2.5 מיליון שקלים למשך חמש שנים
   לטובת פיתוח המרחב הכפרי (כולל תיירות חקלאית וכפרית)
   *יחד עם תקציב תוספתי יוקצו 5 מיליון שקלים בחומש

 

 

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח