דרישות החברה הערבית ממשרד הבינוי והשיכון - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית ממשרד הבינוי והשיכון

שתף עם חבריך

  משרד השיכון

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

 • קידום תוכניות מתאר ומפורטות
 • בינוי שכונות חדשות
 • התחדשות עירונית
 • בינוי מוסדות ציבור

185.5 מיליון

5,515.967

1,600

5,553.349

8,000

 

 1. קידום תוכנית מתאר ומפורטות:

מינהל התכנון חייב לגבש תכנית לחיזוק והעצמה של מערך התכנון והבניה ברשויות והועדות המקומיות, בהמשך להחלטת הממשלה 922, שתכלול:

 1. מחלקות הנדסה ברשויות המקומיות: להוסיף משאבים לכוח אדם מקצועי למחלקות ההנדסה ברשויות המקומיות הערביות.
 2. הוועדות המקומיות לתכנון ובניה: להוסיף כ"א מקצועי ערבי לועדות המקומית לתכנון ולבניה הכוללות במרחבי התכנון שלהן ישובים ערביים, לצורך ייעול תהליכי הוצאת היתרי בנייה וקידום התכנון.
 3. וועדות התכנון ולשכות התכנון המחוזיות: להקצות משאבים לתגבור כ"א מקצועי בלשכות התכנון המחוזיות לצורך קיצור לוחות הזמנים לאישור תכניות בישובים הערביים. הגדלת הייצוג ההולם לבני האוכלוסייה הערבית בלשכות התכנון המחוזיות, בין היתר באמצעות ייעוד תקנים לדרגי ביניים ולתפקידים בכירים. תוספת תקנים לוועדות ולשכות התכנון והבניה המחוזיות תתבצע במודל מאצ'ינג בין מינהל התכנון למשרד האוצר.
 4. תצ"ר: להקצות תקציב ייעודי למרכז למיפוי ישראל באמצעות משרד הבינוי והשיכון עבור הכנת תצ"ר לתכניות מאושרות ורישומן.
 5. תשתית טכנולוגית: חיזוק התשתית הטכנולוגית ברשויות המקומיות ובוועדות התכנון.
 6. תשתית פיזית: התאמת התשתיות הפיזיות (סביבת עבודה) לכ"א שיקלט.
 7. אישור תכניות למגורים: הקמת מנגנון מעקב ובקרה שמטרתו לעקוב אחר היקף יחידות הדיור שמאושרות בישובים הערביים, וכן בקרה על תהליך אישור היתרי הבניה.
 8. הכשרות: ביצוע תכנית הכשרות מקצועיות לבעלי תפקידים במחלקות ההנדסה ובועדות המקומיות, לקהל היעד המקצועי ולציבור הרחב.

 

 1. הסכמי גג מיוחדים המותאמים לחברה הערבית:

קידום כ- 10 הסכמי גג המותאמים לחברה הערבית

 1. סיוע בדיור ודיור ציבורי, התחדשות עירונית ודוברות

 

 1. משימות בתחום הדיור ליישובי החברה הערבית (לקראת החלטת ממשלה חדשה):

מס'

משימה

תקציב נדרש (במיליון שקלים)

מקורות תקציב

תפוקות

סה"כ תקציב שמוקצה כיום במשרד לטובת המשימה בחברה הערבית
(במיליון שקלים)

 

משרדי

תוספתי

 

1

תכנון בקרקע מדינה, מעורבת ופרטית (תכנון סטטוטורי כולל איחוד וחלוקה ותצ"ר), לרבות תכנון דירה להשכרה

150

 

   

תכנון של כ-60,000-80,000 יח"ד*

 

 

2

תכנון מפורט לביצוע ותשתיות ציבוריות בתכניות בתוקף בקרקע מדינה, מעורבת ופרטית

100

   

תכנון מפורט לביצוע תשתיות של 12,500 יח"ד בדגש על הותמ"לים המשמעותיים.

 

 

3

סבסוד פיתוח תשתיות בקרקע פרטית בתב"עות מעורבות כהשלמה לדמי פיתוח מינימליים אשר מומלץ לקבוע בחוק ארצי במיוחד לחברה הערבית

300

   

עבור 7,500 יח"ד שהוגשה עבורן בקשה להיתרי בניה, היתרי בניה קיימים או בשלבי בניה בחמש השנים האחרונות לפי 40,000 שקלים ליח"ד

 

 

4

האצת נדל"ן – העמקת סבסוד פיתוח תשתיות לרבות עידוד בניה להשכרה

בבניה רוויה בקרקעות מדינה

50

50

 

עבור 13,000 יח"ד בבניה רוויה

בצפיפות של מעל 6 יח"ד לדונם

 

סבסוד מתוך המשרד

 

5

תקצוב מוסדות ציבור במרקם הוותיק והחדש

710

   

עבור בניית כ-120 מוסדות ציבור, בכ-74 יישובי התכנית במרקם החדש והוותיק.

 

 

6

פיתוח שכונות ותיקות במרקם הוותיק והחדש

400

   

שדרוג תשתיות, מערכות, מדרכות, קווי חשמל ועוד בכבישים נבחרים, בכ-74 יישובים בשכונות המצוקה ובגרעיני היישובים

 

 

7

תשתיות ראש שטח

200

   

סיוע בהצלחת שווקים ובנייה בקרקע מדינה ופרטית, ע"י טיפול בתשתיות המחברות שתי תב"עיות ולא ניתן להעמיס את עלויות הפיתוח על אחד האתרים, בכ-74 יישובים

 

 

8

הסרת חסמי תכנון ופיתוח במרקם הוותיק והחדש

300

   

שדרוג תשתיות במרקם הוותיק, סילוק מטרדים, פתיחת נתיבי תחבורה ציבורית והכשרת חניות ציבוריות, בכ-74 יישובים

 

 

9

תיעול והסדרת ניקוז

200

   

ניקוז מי גשם במרקם הוותיק והחדש על מנת למנוע הצפה של בתים, כבישים ופגיעה בתשתיות, בכ-74 יישובים

 

 

10

פיתוח שצ"פים

50

   

פיתוח כ-60 שצ"פים במרקם הוותיק והחדש, מגרשי משחקים וגני שעשועים, בכ-74 יישובים.

 

 

11

התחדשות עירונית

240

   

מפורט בהמשך

 

 

12

סיוע בדיור ודיור ציבורי (לא כולל הערים המעורבות ולא כולל אוכלוסיה בדואית בדרום)

585

460

125

 

שכירות ארוכת טווח למשך 10 שנים לפי יעד של 70 יח"ד בשנה – 175 מיליון שקלים

 

 

הגדלת סכומי סיוע ב- 1000 שקלים לזכאי בחודש לפי יעד של 4000 זכאים- 240 מיליון שקלים

240

 

 

 

 

 

 

משכנתאות בעלות ממוצעת של 160,000 שקלים לפי יעד של 200 זכאים בשנה – 160 מיליון שקלים

 

 

 

 

 

 

בדיקת אימות לסיוע בדיור – 5 מיליון שקלים

5

שירותי תרגום – 5 מיליון שקלים

3

13

דירה להשכיר: מענקים ליזמים מקומיים

25

   

לפי חישוב של 5 מיליון שקלים בשנה (5,000 שקלים ליח"ד * 1000 יח"ד)

 

14

דירה להשכיר: תמרוץ לרשויות מקומיות בגין תשתיות

35

   

לפי חישוב שנתי של 1000 יח"ד * 7,000 שקלים ליח"ד

 

15

הנגשת מידע לרבות התחדשות עירונית, דירה להשכיר, דיור ציבורי

20

   

קיום כנסי תושבים לקראת שווקים, פעילות מול התושבים בפרויקטים של התחדשות עירונית, פרסום השווקים, הנגשת מידע בשפה הערבית ומיתוג לפי תכנית השווקים.

 

16

ייעוץ הנדסי ותגבור מחלקות הנדסה ברשויות

30

 

 

סיוע למחוזות ולרשויות בקידום פרויקטים מתוקף ההחלטה בדגש על קידום תכנון, קידום שווקים ובניית מוסדות ציבור.

 

17

בקרה הנדסית תקציבית ע"י המשרד וגורמי חוץ

25

     

 

סה"כ

 

3,420

510

2,910

 

 

 
 1. התחדשות עירונית:

 

נושא

2021-2022

2023-2025

היקף יח"ד

(מיליון שקלים)

(מיליון שקלים)

תכנון

תכנון מפורט בחלק מישובי הפיילוט, הכולל:
תב"ע מפורטת, הסדרת רישום, איתור קרקעות לשימוש ציבורי/ קרקע משלימה/ החלפה

10

10

500

איתור מתחמים לתכנון בישובים נוספים

5

5

 

תכנון מפורט למתחמי התחדשות (פינוי בינוי) בבניה רוויה בערים ערביות ומעורבות

10

10

1,200

קידום מימוש

השלמה לכדאיות כלכלית למימוש תוכניות התחדשות (בהנחה של 40-50 מיליון שקלים לפרויקט x 2 פרויקטים)

 

90

200

תכנון מפורט לביצוע של פרויקטים מניעים

5

5

 

פרויקטי תשתית תומכי התחדשות כגון: חניונים ותשתית תחבורה, פיתוח מרחב ציבורי ומבני ציבור שיאפשרו את מימוש התוכניות (בהנחה של כ 15 מיליון שקלים לפרויקט X 6 יישובים)

-

90

200

סה"כ

 

30

210

2,100

         

היקף ההשקעה ממקורות הרשות  להתחדשות עירונית יעמוד על תקן אחד מלא (מתכנן שמועסק אך ורק בתכנון למגזר הערבי)

 

 

 1. משימות בתחום הדיור ליישובים הבדואים בצפון (1481):

מס'

מהות העבודה

תקציב
(מיליון שקלים)

תפוקות

 
 

1

תכנון בקרקע מדינה, מעורבת ופרטית (תכנון סטטוטורי כולל איחוד וחלוקה ותצ"ר)

15

תכנון של כ- 5,000 יח"ד*

 

2

תכנון מפורט לביצוע ותשתיות ציבוריות בתכניות בתוקף בקרקע מדינה, מעורבת ופרטית

15

תכנון מפורט לביצוע תשתיות של 25,000 יח"ד בכ-20 יישובים וכפרים

 

 

3

סבסוד פיתוח תשתיות בקרקע פרטית ומעורבת

50

עבור 625 יח"ד שיוגשו עבורן היתרי בניה או בשלבי בניה בחמש השנים האחרונות, בכ-20 יישובים וכפרים

 

4

תקצוב מוסדות ציבור בהתאמה לגודל היישוב

112.5

עבור בניית כ-30 מוסדות ציבור ביישובי התכנית במרקם החדש והוותיק, בכ-20 יישובים וכפרים

 

5

פיתוח שכונות ותיקות

80

שדרוג תשתיות, מערכות, מדרכות, קווי חשמל ועוד בכבישים נבחרים בשכונות המצוקה ובגרעיני הישובים, בכ-20 יישובים וכפרים

 

6

תשתיות ראש שטח

30

סיוע בהצלחת שווקים ובנייה בקרקע פרטית ע"י טיפול בתשתיות המחברות שתי תב"עיות ולא ניתן להעמיס את עלויות הפיתוח על אחד האתרים.

 

7

הסרת חסמי תכנון ופיתוח במרקם הוותיק

20

שדרוג תשתיות במרקם הוותיק, סילוק מטרדים, פתיחת נתיבי תחבורה ציבורית והכשרת חניות ציבוריות, בכ-20 יישובים וכפרים

 

8

תיעול והסדרת ניקוז

20

ניקוז מי גשם במרקם הוותיק על מנת למנוע הצפה של בתים, כבישים ופגיעה בתשתיות, בכ-20 יישובים וכפרים

 

9

פיתוח שצ"פים

10

פיתוח כ-20 שצ"פים, מגרשי משחקים וגני שעשועים, בכ-20 יישובים וכפרים

 

10

שיפוץ דירות קשישים

5

שיפוץ כ-150 דירות קשישים, בכ-20 יישובים וכפרים

 

11

פעילות חברתית – גיל רך 

20

כיום יש 7 מרכזי גיל רך. התכנון הוא להקים עוד 5 מרכזים

 

12

פעילות חברתית – נוער

20

כיום יש 7 מרכזי נוער. התכנון הוא להקים עוד 5 מרכזים

 

סה"כ

 

397.5

 

 
 
 • משמעויות בנושא שווקים: התקציב המבוקש לתכנון של כ-80,000-60,000 יח"ד בקרקע מדינה ופרטית יחד עם מלאי התכנון אשר תוקצב קודם מתוקף החלטה 922 יכול להביא למלאי תכנון לשווק של בין 30,000 ל-40,000 יח"ד בחמש שנים.
 • הערה לנושא תפוקות תכנון: עד היום תקציב 922 ותקציב 1480 לתכנון לא נמדד ביח"ד, היות ושונות התקצוב גבוהה, חלק מהתקציב מוקצה להשלמת תכניות בתהליך, חלקן לתצ"ר, איחוד וחלוקה על רקע תכנית קיימת וחלקו לפרויקטים במלואם. נוסף לכך יח"ד באחוז משמעותי בקרקע פרטית והסדרה.
 1. חסמי תשתיות משמעותיים ואזוריים לצורכי שווק יח"ד:

מס'

משימה ומה נדרש

תקציב נדרש במיליון שקלים

סמכות משרד הבינוי השיכון

סמכות משרד ממשלתי אחר

תפוקות

1

קו מאסף ביוב עירון המשרת את תמ"ל 1077 ותמ"ל 1030 באום אלפחם, תמ"ל 1061 בערערה, תכניות בהכנה בעארה

360

 

 

 

 

פתרונות ניקוז לשווק:

תמ"ל 1077 – 6,750 יח"ד, מתוכן 1,300 יח"ד בקרקע מדינה.

תמ"ל 1030 – 5,300 יח"ד ,מתוכן 2,700 יח"ד בקרקע מדינה.

תמ"ל 1061 – 4,300 יח"ד, מתוכן 1,200 יח"ד בקרקע מדינה

2

מט"ש כרמיאל – הרחבה דו שלבית.

משרת את תמ"ל 1091 בסח'נין ותכניות נוספות לשווק במג'ד אל כרום, בענה, דיר אל אסד,נחף וכרמיאל.

50

 

 

 

 

פתרון לשווק:

תמ"ל 1091 – 2,900 יח"ד, מתוכן כ- 600 יח"ד בקרקע מדינה, ועוד כ- 1,000 יח"ד ביתר הישובים.

3

מט"ש עכו המשרת את תמ"ל ג'דיידה מכר ועכו מזרח ואחרים

50

 

פתרון ניקוז לשווק:

ג'דיידה מכר עבור 8,700 יח"ד, מתוכן 5,000 יח"ד בקרקע מדינה. (בטיפול תאגיד מי עכו)

4

ג'דיידה מכר העתקת קו מתח עליון והעתקת קווי מקורות, תחנת חשמל ופתרונות ניקוז וביוב

80

 

 

פתרון לשווק עבור 8,700 יח"ד, מתוכן 5,000 יח"ד בקרקע מדינה.

5

עראבהטיפול בחסמים בעראבה: מובילי ניקוז ומתקן השהיה, הטמנת קו מתח גבוה המשרת את תמ"ל 1043, שיקום קרקע בריכות מאגרי ביוב וגשר מעל נחל חילזון

30

 

 

הסרת חסם לקידום תכנית לכמה מאות יח"ד בקרקע פרטית מתוך ותמ"ל 1043


6

ג'סר א-זרקא – שדרוג תחנות שאיבה וקווי הולכה

16

 

לשווק 530 יח"ד במערב ג'סר א-זרקא

 

7

טמרה – תמ"ל 1101- ותמ"ל 1033

העתקת קווי מתח גבוה ופינוי רפתות.

 

20

 

פתרונות חסמים לשווק:

תמ"ל 1101 – 5,300 יח"ד, מתוכן 2,400 יח"ד בקרקע מדינה.

תמ"ל 1033 – 1,800 יח"ד, מתוכן 1,500 יח"ד בקרקע מדינה

8

ערערה ועארה – פתרונות ניקוז

20

 

פתרונות ניקוז לשווק:

תמ"ל 1061 – 4,300 יח"ד, מתוכן 1,200 יח"ד בקרקע מדינה

ענ- 205 – 830 יח"ד, מתוכן 630 יח"ד בקרקע מדינה

9

כביש עוקף אכסאל – כביש עליו נשענים כל מתחמי התכנון ביישוב

50

 

פיתוח כביש טבעתי אשר משרת 2,400 יח"ד במרחב הישוב.


10

שדרוג כביש מערבי מג'ד א-כרום – נדרש לצורך מימוש תמ"ל 1054 ומשרת גם את הבסיס הצבאי הסמוך

40

 

קידום תכנון של 1,800 יח"ד בתמ"ל 1054 

11

כפר קאסם פינוי פסולת ניקוז נחל אבו עמראן על מנת לאפשר שווק יח"ד לפי תמ"ל 1078 ומתחמים נוספים ברחבי העיר

50

 

פתרון לשווק 1,600 יח"ד בתמ"ל 1078 ועוד מאות יח"ד במתחמים נוספים

12

פתרון ניקוז כפר כנא המשרת את היישובים כפר כנא, משהד וריינה עד נחל ציפורי

60

 

פתרון ניקוז אזורי בעקבות פיתוח שכונה הר יונה ג' בנוף הגליל

סה"כ

 

826

 

 

 
                 
 

 

 1. מימון תקני כ"אתוספת למשך חמש שנים:

 

תקן נדרש

עלות תקן ממוצע לחמש שנים
במיליון שקלים

1

מנהל תחום תקציבים מעקב ובקרה באגף מיעוטים

1.250

2

תקן מחוז חיפה

1.250

3

תקן מחוז חיפה

1.250

4

תקן מחוז צפון

1.250

5

תקן מחוז צפון

1.250

סה"כ

 

6.250

 

 


 

 1. טבלת סיכום:

יישובים

סכום במיליון שקלים

יישובים ערבים בצפון

3,420

התחדשות עירונית

240

יישובים ערבים בדואים בצפון

397.5

יישובים ערבים דרוזים

800

יישובים ערבים בנגב

2,210.25

יישובים מעורבים

100

חסמי תשתיות משמעותיים

826

מימון תקני כוח אדם

6.25

סה"כ

8,000

 
 

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח