דרישות החברה הערבית ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים

שתף עם חבריך

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

-          הורדת שיעורי העוני

-          בניית לשכות רווחה

-          ביטחון תזונתי

-          מאצ'ינג דיפירנציאלי

50 מיליון

9,708.302

500

9,712.856

2,500

 

 

רקע

נתוני שירותי הרווחה ביישובים הערבים מדאיגים ומחייבים טיפול יסודי. המוסד לביטוח לאומי מצביע על כך שיותר מ-50% מהאזרחים הערבים חיים מתחת לקו העוני, וכ-60% מהילדים. שיעורי האבטלה גבוהים במיוחד וגם אחוז הנכויות גבוה מהממוצע הארצי.

1.      מימון שירותי הרווחה - מאצ'ינג:

הממשלה מתנה את השקעותיה בשירותי הרווחה בהשקעת רבע מהתקציב על ידי הרשויות המקומיות. דרישה זו יצרה מצב בו 90% מהרשויות הערביות שנמצאות בארבעת האשכולות הנמוכים מוותרות על תקנים בשירותי הרווחה.

2.      בינוי תשתיות שירותי רווחה:

משרד הרווחה והשירותים החברתיים חייב להוציא לפועל תכניות להקמה, לשיפור תשתיות של מוסדות רווחה ומחלקות לשירותים חברתיים ביישובים הערבים, בדגש על פיתוח, הקמה והסבה לשימוש במבנים רב-תכליתיים. למען הסר ספק, תקציב זה הוא למטרות פיתוח תשתיות בלבד.

3.      תגבור מערך העובדים הסוציאליים:

משרד הרווחה והשירותים החברתיים יוסיף, באופן מדורג, בין השנים 2022-2026, 200 תקנים של עובדים סוציאליים ליישובים הערבים על פי המודל הארגוני הנהוג במשרד. באם נדרש, יסייע  משרד הרווחה להסיר  חסמי איוש שונים לתקנים אלו ביישובים בהם יעלה צורך שכזה.

4.      חיזוק החוסן וההון האנושי במערך הרווחה:

א.      משרד הרווחה והשירותים החברתיים יגבש תכניות ופעולות לחיזוק יכולות ואיכות צוותי הניהול והעובדים במחלקות לשירותים חברתיים ביישובי התכנית. פעולות אלו יכללו, בין השאר, הכשרות והדרכות למנהלים ועובדים סוציאליים במחלקות, לרבות כלים לפיתוח ארגוני ומיקוד בפיתוח שדרה ניהולית במחלקות.

ב.       המשרד יפעל להפעלת תכנית הכשרה לתפקיד למסיימי תואר בתחום בחו"ל.

 

5.      תגבור הפעלת תכניות רווחה:

יש להנחות את משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לתגבר את הפעלתו של סל תכניות מותאמות, מניעתיות וטיפוליות ביישובי התכנית בין השנים 2022-2026. התכניות שיופעלו יכסו פעילות ייעודית בתחומי עבודת המשרד ובהתאם לתוכניות שהוסכמו.

6.       אלימות, פשיעה ואלימות במשפחה:

תכניות ופעולות למניעת אלימות ופשיעה בחברה הערבית יתואמו בין כלל התכניות שבהפעלתו של המשרד במסגרות החלטות הממשלה מס' 852, 4438, 513 לבין מענים שיופעלו במסגרת תכנית החומש הממשלתית למניעת אלימות ופשיעה וביחס לתוכניות למניעת אלימות במשפחה בחברה הערבית לרבות שיקום אסירים משוחררים.

7.       התמודדות עם העוני:

דוחות העוני של הביטוח הלאומי מצביעים מדי שנה על עומק העוני בחברה הערבית. הסיבות לכך רבות ויש לטפל בהן על ידי כל המשרדים הממשלתיים. עם זאת, חלק מהכלים נמצאים במשרד הרווחה. המלצות וועדת אלאלוף יושמו רק בחלקן. בשלב הזה אנו מציעים:

א.      הרחבת מרכזי מיצוי זכויות שיאפשרו למשפחות למצות זכויות ממשרדי ממשלה וממעסיקים.

ב.       הרחבת תוכניות למענה גמיש למשפחות נזקקות שיינתן לכ- 10,000 משפחות כדי לספק צרכים בסיסיים.

ג.        הרחבת תוכניות ביטחון תזונתי

למימון התוכניות יש להקצות תקציב של 200 מיליון שקלים.

8.      מימון התואם (מצ'ינג) לתכנית:

על משרד העבודה והרווחה לגבש קריטריונים להפחתת המימון התואם לתוכניות שיופעלו במסגרת התכנית. תנאי להפחתת המצ'ינג הינו התחייבות של הרשויות לא להפחית סכום זה מתקציבי הרווחה – זאת בניגוד לנעשה בשנים קודמות. סך הפחתת המימון תחולק באופן שווה ושקוף בין הרשויות המקומיות.

היקף התכנית: 2.5 מיליארד שקלים לשנים 2022-2026 בחלוקה התקציבית הבאה:

 

תקציב ממקורות משרד, הרווחה והשירותים החברתיים
(מיליון שקלים)

תקציב תוספתי ממשרד האוצר
(מיליון שקלים)

2022

30
(מתוספות תקציביות שהמשרד יקבל ב-2022)

470

2023

30

470

2024

30

470

2025

30

470

2026

30

470

 

 

 

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח