דרישות החברה הערבית מהמשרד לשוויון חברתי - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית מהמשרד לשוויון חברתי

שתף עם חבריך

המשרד לשוויון חברתי

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

  •  מענה לקשישים
  • תוכניות לצעירים
  • תוכניות לנשים
  • הפעלת הרשות לפיתוח כלכלי

19.029

197

100

 

מתוך סכום זה מיועד לרשות לפיתוח:
35.675

181

500

 

1. רשות הצעירים

הממשלה נדרשת לאמץ את המלצות הצוות הבין-משרדי אשר דן בקידום אוכלוסיית הצעירים הערביים ובצמצום תופעת חוסר המעש בקרבם במטרה להפחית את שיעור הצעירים הערבים שאינם  במסגרת תעסוקתית או השכלה מתוך קבוצת גילאי 17 – 24, במטרה להעלות את תחושת המסוגלות והשייכות של הצעירים הערבים להשתלבות חברתית וכלכלית.

לצורך השגת יעדים אלו, על הממשלה להנחות את רשות הצעירים במשרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה  והשירותים החברתיים, זרוע העבודה, שירות התעסוקה הישראלי, משרד החינוך, כי ינקטו בצעדים הנדרשים והמפורטים במסגרת דוח הצוות הבין משרדי לרבות:

  1. הרחבת תשתיות מרכזי הצעירים ברשויות המקומיות הערביות תוך חיזוק ההון האנושי, המבנים, המענים וההיבטים התפעוליים. התוכניות יכללו יעדים מדידים להשתתפות צעירים באבחנה מגדרית.
  2. יש להטיל על משרד החינוך וזרוע העבודה בתיאום עם המל"ג/ות"ת להרחיב את תוכניות ההכוון התעסוקתי, ועל רשות הצעירים להפעיל תוכניות ייעודיות להשלמת פערים לאחר התיכון על בסיס התשתיות הקיימות. התוכניות יכללו השלמת בגרויות, חיזוק השפה העברית והאנגלית, לימודי פסיכומטרי, הכוון התנהלות כלכלית ושיפור האוריינות הדיגיטלית.
  3. יש להפעיל תוכנית שנת מעבר לצעירים הערבים שמטרתן הגברת תחושת השייכות, פיתוח יכולות המנהיגות, הכנה לחיים הבוגרים והקניית כלים וכישורים לתעסוקה ולאקדמיה.
  4. יש לחזק את מכוני המנהיגות הפעילים בחברה הערבית, לייצר תכניות נוספות ששמות דגש על מעורבות חברתית ואזרחית פעילה לצד הבטחת ההשתלבות בשוק העבודה.
  5.  יש להרחיב את תכנית רואד (הישגים לחברה הערבית) שכוללת הכוון תעסוקתי.

2. אזרחים ותיקים:

המשרד לשוויון חברתי נדרש לתגבר את התוכניות לסיוע לאזרחים ותיקים בסכום של 100 מיליון שקלים בחמש השנים הבאות.
 

3. הרשות לפיתוח כלכלי.

תפקידה של הרשות לפיתוח כלכלי הוא לתכלל את פעילות הממשלה בחברה הערבית ובכלל זה את ביצוע התקציב בהתאם להחלטת הממשלה, זאת על מנת להביא למיצוי הפוטנציאל הכלכלי של החברה הערבית, לעודד את הפעילות הכלכלית והעסקית ולפעול לשילוב החברה הערבית בחברה ובכלכלה הישראלית.

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח