דרישות החברה הערבית ממשרד הפריפריה, הנגב והגליל - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית ממשרד הפריפריה, הנגב והגליל

שתף עם חבריך

 

משרד הפריפריה, הנגב והגליל

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

  • מרכזי צעירים
  • מיתוג וחדשנות

40

366

150

341

750

 

 

הממשלה חייבת להנחות את משרד לפריפריה הנגב והגליל להעביר לרשויות המקומיות הערביות מדי שנה סך של 40% מסך כלל התקציבים המופנים על ידו לרשויות המקומיות בישראל (בשנת 2020 חולקו סך של 58 מיליון שקלים לכלל הרשויות בישראל; לחברה הערבית כולל העדה הדרוזית והצ'רקסית הוקצו סך של 4.6 מיליון שקלים המהווים 10% מסך תקציב המשרד, כאשר מתוך הסכום הזה 4.5 מיליון שקלים הינם תקציב מיוחד המיועד לחברה הדרוזית והצ'רקסית ).

לצורך השגת יעד זה, יקצה המשרד סכום שנתי בסך 150 מיליון שקלים ליישובים הערבים ויפעל כדלקמן:

  1. המשרד יפעל להנגשת הקולות קוראים שהוא מפרסם לחברה הערבית ויפעל דרך הפצה ייעודית והסברה מותאמת למיקסום פוטנציאל ההגשות מצד הרשויות.
  2. המשרד ימשיך לפרסם את הקולות קוראים בשפה הערבית, לצד פרסום ברשתות ובעיתונות הערבית.
  3. המשרד יערוך תוך 90 ימים מיפוי לצרכים הייחודים הקיימים ביישובים הערבים ולחסמים הקיימים בפני הרשויות הערביות למיצוי המשאבים הממשלתיים שמפורסמים, ויפעל להתאים את המענים והקולות קוראים המפורסמים למענים והצרכים הנדרשים. הדוח יועבר לרשות לפיתוח כלכלי.
  4. המשרד יערוך מפרט פרויקטים נחוצים וחסרים בחברה הערבית (גני שעשועים, מרכזי צעירים, מרכזי חדשנות ועוד) ויפעל לשווקם במסגרת ייעודית לרשויות המקומיות הערביות מדי שנה לצורך עמידה ביעד הממשלתי לעיל.
  5. המשרד יפעל בשיתוף פעולה עם הרשות לפיתוח כלכלי ומשרד התיירות לקידום פעילות ייעודית למיתוג התיירות ביישובים הערבים ומיצוי הפוטנציאל הכלכלי בהם.
  6. המשרד ידווח מדי חצי שנה לרשות לפיתוח כלכלי על אחוז ההקצאות התקציביות שהועברו לרשויות הערביות מתוך סך ההקצאות התקציביות שבוצעו ועל אחוז הניצול הכספי לפי רשות. בסוף כל שנה, המשרד ידווח לרשות לפיתוח כלכלי על מספר הבקשות של הרשויות הערביות שלא אושרו לקבלת תקציבים ועל הסיבות שבגינן שנפסלו.

 

 

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח