דרישות החברה הערבית מהרשות למים וביוב - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית מהרשות למים וביוב

שתף עם חבריך

 

הרשות למים וביוב ומפעלי מים

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

  • שדרוג מערכות מים וחיבור לפתרונות קצה

100

807.536

200

882.654

1,000

 

 

  1. נוכח פערי ההתחברות לתשתיות הביוב בין היישובים הערבים ליישובים היהודים, הרשות הממשלתית למים ולביוב תבצע השקעה משמעותית להגדלת שיעור משקי הבית המחוברים לתשתיות הביוב, כך ששיעור משקי הבית המחוברים למערכת הביוב יעמוד על 90%.
  2. רשות המים תתקצב פרויקטים עבור הקמת תשתיות ביוב הנמצאים באחריותה ומשרתים את יישובי החברה הערבית, לרבות הקמה ושדרוג מט"שים ותחנות שאיבה וכן תשתיות ביוב היוצרות חסמי דיור.
  3. היקף התוכנית והפרויקטים יעמוד על סך 1.2 מיליארד שקלים, כאשר רשות המים תקצה 100 מיליון שקלים מתקציב הפיתוח בתחום הביוב שלה. התקציבים יוקצו ויועברו בהתאם לנוהלי רשות המים. תקצוב הפרויקטים לא יפחת מסך של מיליארד שקלים במשך 5 שנים, כאשר משרד האוצר יקצה 500 מיליון שקלים כתקציב תוספתי. רשות המים תפעל לניצול מלא של סכומי ההשקעות בפרויקטים שיוגשו לאישורה על ידי הרשויות ותאגידי המים והביוב לפי נוהלי הרשות, ותנגיש בצורה אקטיבית ושקופה את המשאבים לרשויות ולתאגידי המים והביוב הפועלים בחברה הערבית וזאת על מנת לאפשר הגדלת היצע יחידות הדיור ושיפור שירותי המים והביוב לתושבי אותם יישובים.
  4. רשות המים תדווח אחת לחצי שנה לרשות לפיתוח כלכלי על הפרויקטים שאושרו, הסכומים ששולמו וחסמים, ככל שנתגלו בביצוע הפרויקטים.

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח