דרישות החברה הערבית ממשרד האנרגיה - مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل

דרישות החברה הערבית ממשרד האנרגיה

שתף עם חבריך

משרד האנרגיה

צרכים

תקציב מיועד לנושא בשנת 2021
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2021
(מיליון שקלים)

דרישות מתקציב 2022
(מיליון שקלים)

סך תקציב המשרד 2022
(מיליון שקלים)

תוכנית חומש (מיליון שקלים)

-          חיבור בתים ושכונות לרשת החשמל

50

508.414

100

582.441

500

 

נוכח הפערים הכלכליים והקושי במימון פרויקטים בתחום אנרגיה מקיימת ברשויות הערביות אשר גורמים לפערים משמעותיים בחדירת טכנולוגיות להתייעלות, חיסכון, ייצור אנרגיה ותחבורה נקייה. משרד האנרגיה יפעיל תוכנית רב שנתית לטובת פרויקטים בתחום האנרגיה, לרבות איפוס צריכת האנרגיה הרשותית (קיזוז הצריכה על ידי ייצור אנרגיה), מעבר לתחבורה נקייה, חדשנות טכנולוגית, העלאת מודעות ומנגנוני יישום.

1.       יעדי התוכנית הם כדלהלן:

א.      הרשויות המשתתפות יקטינו את צריכת האנרגיה שלהן בשיעור של 20% לפחות.

ב.       סך ההספק המותקן ממקורות אנרגיה מתחדשת יעמוד על כ-55 מגה וואט לפחות.

ג.        יותקנו 125 עמדות טעינה איטיות ו-10 עמדות טעינה מהירות לרכב חשמלי בשטחי הרשויות הערביות, לרבות מרכזי תעשייה .

ד.       יפעלו בתחומי הרשויות 10 משאיות מונעות גט"ד לפחות.

ה.      ייכתבו שלוש תכניות פעולה לאקלים ואנרגיה לפחות.

ו.        יפותחו לפחות עשרה פרויקטים ומחקרים חדשניים ברשויות ותוגבר המודעות לנושא בקרב הציבור והעסקים ברשויות התכנית.

2.       לצורך השגת יעדי התוכנית, יתוקצבו הצעדים הבאים:

א.      אמצעים להתייעלות באנרגיה ברשויות התכנית.

ב.       ייצור אנרגיה מתחדשת ברשויות התכנית.

ג.        התקנת עמדות לכלי רכב חשמליים ורכישת משאיות מונעות גט"ד.

ד.       כתיבת תכניות פעולה להיערכות לשינוי אקלים ומעבר לאנרגיה מקיימת.

ה.      פרויקטים ומחקרים חדשניים.

ו.        העלאת מודעות לתחום האנרגיה המקיימת באמצעות הסברה, חינוך והכשרה.

הפעלת מנהלי אנרגיה ברשויות פיילוט, באשכולות ומנהלי פרויקטים

הירשם לרשימת תפוצה
אתה יכול לרשום את הדוא"ל שלך בתיבה למטה כדי להירשם לרשימת התפוצה שלנו
שלח